Lượt đi
Fukuoka Osaka
T5, 03/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Fukuoka đến Osaka ngày đi Thứ năm, 03 Tháng 2 2022

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
MM154
14:15
T5, 03/02
15:25
T5, 03/02
1h 10m
¥ 6,168
MM158
17:55
T5, 03/02
19:05
T5, 03/02
1h 10m
¥ 6,168
MM160
21:00
T5, 03/02
22:10
T5, 03/02
1h 10m
¥ 6,682
NOZOMI 64
18:59
T5, 03/02
21:20
T5, 03/02
2h 21m
¥ 14,750
MIZUHO 612
19:25
T5, 03/02
21:47
T5, 03/02
2h 22m
¥ 14,750
NOZOMI 78
20:01
T5, 03/02
22:28
T5, 03/02
2h 27m
¥ 14,750
NOZOMI 2
06:15
T5, 03/02
08:43
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 4
06:39
T5, 03/02
09:07
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 6
07:15
T5, 03/02
09:43
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 8
07:39
T5, 03/02
10:07
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 10
07:54
T5, 03/02
10:22
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
MIZUHO 600
08:21
T5, 03/02
10:49
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 24
11:15
T5, 03/02
13:43
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 26
11:39
T5, 03/02
14:07
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
MIZUHO 606
12:10
T5, 03/02
14:38
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 28
12:15
T5, 03/02
14:43
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 30
12:39
T5, 03/02
15:07
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 32
13:15
T5, 03/02
15:43
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
MIZUHO 608
17:10
T5, 03/02
19:38
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 54
17:15
T5, 03/02
19:43
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 56
17:39
T5, 03/02
20:07
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 58
17:54
T5, 03/02
20:22
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
MIZUHO 610
18:11
T5, 03/02
20:39
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 60
18:18
T5, 03/02
20:46
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 62
18:36
T5, 03/02
21:04
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
NOZOMI 76
19:30
T5, 03/02
21:58
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
MIZUHO 614
21:09
T5, 03/02
23:37
T5, 03/02
2h 28m
¥ 14,750
SAKURA 554
13:02
T5, 03/02
15:38
T5, 03/02
2h 36m
¥ 14,750
SAKURA 570
19:44
T5, 03/02
22:21
T5, 03/02
2h 37m
¥ 14,750
HIKARI 594
20:51
T5, 03/02
23:32
T5, 03/02
2h 41m
¥ 14,750
SAKURA 540
06:56
T5, 03/02
09:38
T5, 03/02
2h 42m
¥ 14,750
SAKURA 568
18:45
T5, 03/02
21:28
T5, 03/02
2h 43m
¥ 14,750
SAKURA 572
20:06
T5, 03/02
22:49
T5, 03/02
2h 43m
¥ 14,750
SAKURA 550
11:43
T5, 03/02
14:28
T5, 03/02
2h 45m
¥ 14,750
SAKURA 552
12:43
T5, 03/02
15:28
T5, 03/02
2h 45m
¥ 14,750
SAKURA 566
17:43
T5, 03/02
20:32
T5, 03/02
2h 49m
¥ 14,750
HIKARI 592
06:18
T5, 03/02
10:12
T5, 03/02
3h 54m
¥ 14,750
KODAMA 872
19:19
T5, 03/02
23:18
T5, 03/02
3h 59m
¥ 14,750
KODAMA 840
06:32
T5, 03/02
11:12
T5, 03/02
4h 40m
¥ 14,750
KODAMA 866
17:19
T5, 03/02
22:10
T5, 03/02
4h 51m
¥ 14,750
KODAMA 850
11:10
T5, 03/02
16:12
T5, 03/02
5h 02m
¥ 14,750
KODAMA 854
13:07
T5, 03/02
18:12
T5, 03/02
5h 05m
¥ 14,750
KODAMA 852
12:02
T5, 03/02
17:12
T5, 03/02
5h 10m
¥ 14,750

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.