ขาไป
ฟูกูโอกะ โอซากะ
พฤ., 03/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฟูกูโอกะ ไป โอซากะ วัน พฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
MM154
14:15
พฤ., 03/02
15:25
พฤ., 03/02
1ชม. 10นาที
¥ 6,168
MM158
17:55
พฤ., 03/02
19:05
พฤ., 03/02
1ชม. 10นาที
¥ 6,168
MM160
21:00
พฤ., 03/02
22:10
พฤ., 03/02
1ชม. 10นาที
¥ 6,682
NOZOMI 64
18:59
พฤ., 03/02
21:20
พฤ., 03/02
2ชม. 21นาที
¥ 14,750
MIZUHO 612
19:25
พฤ., 03/02
21:47
พฤ., 03/02
2ชม. 22นาที
¥ 14,750
NOZOMI 78
20:01
พฤ., 03/02
22:28
พฤ., 03/02
2ชม. 27นาที
¥ 14,750
NOZOMI 2
06:15
พฤ., 03/02
08:43
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 4
06:39
พฤ., 03/02
09:07
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 6
07:15
พฤ., 03/02
09:43
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 8
07:39
พฤ., 03/02
10:07
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 10
07:54
พฤ., 03/02
10:22
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 600
08:21
พฤ., 03/02
10:49
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 24
11:15
พฤ., 03/02
13:43
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 26
11:39
พฤ., 03/02
14:07
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 606
12:10
พฤ., 03/02
14:38
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 28
12:15
พฤ., 03/02
14:43
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 30
12:39
พฤ., 03/02
15:07
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 32
13:15
พฤ., 03/02
15:43
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 608
17:10
พฤ., 03/02
19:38
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 54
17:15
พฤ., 03/02
19:43
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 56
17:39
พฤ., 03/02
20:07
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 58
17:54
พฤ., 03/02
20:22
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 610
18:11
พฤ., 03/02
20:39
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 60
18:18
พฤ., 03/02
20:46
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 62
18:36
พฤ., 03/02
21:04
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 76
19:30
พฤ., 03/02
21:58
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 614
21:09
พฤ., 03/02
23:37
พฤ., 03/02
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
SAKURA 554
13:02
พฤ., 03/02
15:38
พฤ., 03/02
2ชม. 36นาที
¥ 14,750
SAKURA 570
19:44
พฤ., 03/02
22:21
พฤ., 03/02
2ชม. 37นาที
¥ 14,750
HIKARI 594
20:51
พฤ., 03/02
23:32
พฤ., 03/02
2ชม. 41นาที
¥ 14,750
SAKURA 540
06:56
พฤ., 03/02
09:38
พฤ., 03/02
2ชม. 42นาที
¥ 14,750
SAKURA 568
18:45
พฤ., 03/02
21:28
พฤ., 03/02
2ชม. 43นาที
¥ 14,750
SAKURA 572
20:06
พฤ., 03/02
22:49
พฤ., 03/02
2ชม. 43นาที
¥ 14,750
SAKURA 550
11:43
พฤ., 03/02
14:28
พฤ., 03/02
2ชม. 45นาที
¥ 14,750
SAKURA 552
12:43
พฤ., 03/02
15:28
พฤ., 03/02
2ชม. 45นาที
¥ 14,750
SAKURA 566
17:43
พฤ., 03/02
20:32
พฤ., 03/02
2ชม. 49นาที
¥ 14,750
HIKARI 592
06:18
พฤ., 03/02
10:12
พฤ., 03/02
3ชม. 54นาที
¥ 14,750
KODAMA 872
19:19
พฤ., 03/02
23:18
พฤ., 03/02
3ชม. 59นาที
¥ 14,750
KODAMA 840
06:32
พฤ., 03/02
11:12
พฤ., 03/02
4ชม. 40นาที
¥ 14,750
KODAMA 866
17:19
พฤ., 03/02
22:10
พฤ., 03/02
4ชม. 51นาที
¥ 14,750
KODAMA 850
11:10
พฤ., 03/02
16:12
พฤ., 03/02
5ชม. 02นาที
¥ 14,750
KODAMA 854
13:07
พฤ., 03/02
18:12
พฤ., 03/02
5ชม. 05นาที
¥ 14,750
KODAMA 852
12:02
พฤ., 03/02
17:12
พฤ., 03/02
5ชม. 10นาที
¥ 14,750

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.