Lượt đi
Hồ Chí Minh Nha Trang
T6, 25/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Nha Trang ngày đi Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VJ690
17:00
T6, 25/09
18:10
T6, 25/09
1h 10m
646,900 đ
VJ696
07:00
T6, 25/09
07:55
T6, 25/09
0h 55m
723,900 đ
VN7348
08:30
T6, 25/09
09:35
T6, 25/09
1h 05m
810,000 đ
VN7346
13:25
T6, 25/09
14:30
T6, 25/09
1h 05m
920,000 đ
VN1348
15:25
T6, 25/09
16:40
T6, 25/09
1h 15m
920,000 đ
VN1344
09:50
T6, 25/09
11:05
T6, 25/09
1h 15m
1,250,000 đ
VN7342
11:55
T6, 25/09
13:10
T6, 25/09
1h 15m
1,250,000 đ
SE8
06:00
T6, 25/09
13:21
T6, 25/09
7h 21m
249,000 đ
SE6
08:40
T6, 25/09
15:58
T6, 25/09
7h 18m
284,000 đ
SE2
21:55
T6, 25/09
04:48
T7, 26/09
6h 53m
376,000 đ
SE4
19:25
T6, 25/09
02:55
T7, 26/09
7h 30m
369,000 đ
SE22
11:40
T6, 25/09
19:40
T6, 25/09
8h 00m
331,000 đ
07:15
T6, 25/09
16:15
T6, 25/09
9h 00m
220,000 đ
08:15
T6, 25/09
17:15
T6, 25/09
9h 00m
220,000 đ
09:30
T6, 25/09
18:30
T6, 25/09
9h 00m
220,000 đ
11:00
T6, 25/09
20:00
T6, 25/09
9h 00m
220,000 đ
12:30
T6, 25/09
21:30
T6, 25/09
9h 00m
220,000 đ
20:30
T6, 25/09
05:30
T7, 26/09
9h 00m
220,000 đ
21:30
T6, 25/09
06:30
T7, 26/09
9h 00m
220,000 đ
22:00
T6, 25/09
07:00
T7, 26/09
9h 00m
220,000 đ
22:30
T6, 25/09
07:30
T7, 26/09
9h 00m
220,000 đ
SNT2
20:30
T6, 25/09
05:30
T7, 26/09
9h 00m
339,000 đ
08:00
T6, 25/09
18:00
T6, 25/09
10h 00m
204,000 đ
20:00
T6, 25/09
06:00
T7, 26/09
10h 00m
204,000 đ
22:00
T6, 25/09
08:00
T7, 26/09
10h 00m
204,000 đ
12:00
T6, 25/09
23:00
T6, 25/09
11h 00m
225,000 đ
21:00
T6, 25/09
08:00
T7, 26/09
11h 00m
225,000 đ
22:00
T6, 25/09
09:00
T7, 26/09
11h 00m
225,000 đ
10:30
T6, 25/09
22:30
T6, 25/09
12h 00m
225,000 đ
20:00
T6, 25/09
08:00
T7, 26/09
12h 00m
225,000 đ
21:30
T6, 25/09
09:30
T7, 26/09
12h 00m
225,000 đ
22:00
T6, 25/09
10:00
T7, 26/09
12h 00m
225,000 đ
23:00
T6, 25/09
11:00
T7, 26/09
12h 00m
225,000 đ
08:00
T6, 25/09
19:00
T6, 25/09
11h 00m
439,000 đ
SE2
21:55
T6, 25/09
04:48
T7, 26/09
6h 53m
1,400,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.