Lượt đi
Osaka Hiroshima
CN, 28/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Osaka đến Hiroshima ngày đi Chủ nhật, 28 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
PASS


5 ngày
00:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:59
T5, 01/08

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 17,000

PASS


7 ngày
00:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:59
T7, 03/08

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 23,000

PASS


1 ngày
00:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:59
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 7,900

NOZOMI 197


1h 19m
21:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 605


1h 21m
07:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 273


1h 21m
07:56
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:17
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 99


1h 21m
08:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:39
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 3


1h 21m
08:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 9


1h 21m
09:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 109


1h 21m
09:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 13


1h 21m
10:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:38
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 15


1h 21m
10:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 19


1h 21m
11:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 23


1h 21m
12:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 27


1h 21m
13:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 31


1h 21m
14:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 35


1h 21m
15:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 155


1h 21m
15:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 39


1h 21m
16:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 163


1h 21m
16:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 41


1h 21m
17:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:23
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 43


1h 21m
17:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 45


1h 21m
18:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:23
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 47


1h 21m
18:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 179


1h 21m
18:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 53


1h 21m
19:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 187


1h 21m
19:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 615


1h 21m
19:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 57


1h 21m
20:41
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 59


1h 21m
21:23
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:44
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 113


1h 22m
10:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:36
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 185


1h 22m
19:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:54
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 97


1h 23m
08:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:32
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 103


1h 23m
08:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:13
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 119


1h 23m
11:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:37
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 121


1h 23m
11:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 129


1h 23m
12:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 137


1h 23m
13:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 145


1h 23m
14:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 153


1h 23m
15:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 161


1h 23m
16:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 169


1h 23m
17:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 177


1h 23m
18:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 191


1h 23m
20:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:37
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 193


1h 23m
20:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 579


1h 24m
10:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 583


1h 24m
12:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 585


1h 24m
13:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 587


1h 24m
14:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 87


1h 24m
22:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:32
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 601


1h 25m
06:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
07:25
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 271


1h 25m
07:11
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:36
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 1


1h 25m
08:24
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:49
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 5


1h 25m
09:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 7


1h 25m
09:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 11


1h 25m
10:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 111


1h 25m
10:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 61


1h 25m
10:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:57
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 579


1h 25m
10:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:12
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 115


1h 25m
10:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 17


1h 25m
11:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 117


1h 25m
11:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 63


1h 25m
11:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 691


1h 25m
11:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:12
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 581


1h 25m
11:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:12
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 123


1h 25m
11:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 21


1h 25m
12:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 125


1h 25m
12:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 65


1h 25m
12:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 131


1h 25m
12:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 25


1h 25m
13:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 133


1h 25m
13:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 67


1h 25m
13:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 139


1h 25m
13:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 29


1h 25m
14:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 141


1h 25m
14:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 69


1h 25m
14:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 33


1h 25m
15:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 149


1h 25m
15:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 71


1h 25m
15:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 609


1h 25m
15:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:19
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 37


1h 25m
16:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 157


1h 25m
16:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 73


1h 25m
16:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 611


1h 25m
16:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:19
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 165


1h 25m
17:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 567


1h 25m
17:47
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:12
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 171


1h 25m
17:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 173


1h 25m
18:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 613


1h 25m
18:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:19
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 49


1h 25m
19:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 181


1h 25m
19:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 51


1h 25m
19:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 55


1h 25m
20:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 189


1h 25m
20:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 195


1h 25m
20:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 89


1h 25m
22:29
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:54
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 603


1h 26m
07:23
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:49
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 101


1h 26m
08:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:58
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 107


1h 26m
09:29
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

MIZUHO 607


1h 26m
09:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:20
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 543


1h 28m
06:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:18
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 105


1h 28m
09:08
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:36
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 557


1h 28m
13:23
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 559


1h 28m
14:23
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 561


1h 28m
15:23
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 563


1h 28m
16:23
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 81


1h 28m
21:02
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:30
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 531


1h 29m
07:35
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:04
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 545


1h 29m
08:04
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 547


1h 29m
08:53
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:22
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 75


1h 29m
17:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:46
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 77


1h 29m
18:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:46
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 79


1h 29m
20:17
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:46
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 83


1h 29m
21:38
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:07
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 549


1h 31m
09:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 551


1h 31m
10:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 553


1h 31m
11:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 555


1h 31m
12:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 565


1h 31m
17:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 569


1h 31m
18:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 571


1h 31m
19:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 573


1h 31m
20:20
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:51
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 541


1h 32m
06:25
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
07:57
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 577


1h 36m
09:11
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:47
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 577


1h 36m
09:11
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:47
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

SAKURA 575


1h 40m
08:05
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:45
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 575


1h 41m
08:05
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:46
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 533


1h 41m
08:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:56
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 591


1h 48m
06:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
07:54
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

HIKARI 535


1h 49m
08:44
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 873


2h 11m
21:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:41
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 869


2h 16m
20:37
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:53
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 127


1h 23m
12:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:37
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 11,150

NOZOMI 135


1h 23m
13:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:37
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 11,150

NOZOMI 143


1h 23m
14:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:37
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 11,150

KODAMA 839


2h 27m
06:59
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:26
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 841


2h 29m
07:40
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:09
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 867


2h 29m
19:37
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:06
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 847


2h 30m
10:37
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:07
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 849


2h 30m
11:37
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:07
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 861


2h 30m
17:37
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:07
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

KODAMA 865


2h 30m
18:37
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:07
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 159


1h 23m
16:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:37
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 11,350

KODAMA 845


2h 35m
09:32
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:07
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 9,890

NOZOMI 183


1h 23m
19:14
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:37
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 12,350

NOZOMI 147


1h 25m
14:50
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 12,550

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.