ขาไป
โอซากะ ฮิโรชิม่า
อา., 28/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป ฮิโรชิม่า วัน อาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
PASS


5 วัน
00:00
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:59
พฤ., 01/08

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 17,000

PASS


7 วัน
00:00
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:59
ส., 03/08

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 23,000

PASS


1 วัน
00:00
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:59
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 7,900

NOZOMI 197


1ชม. 19น.
21:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 605


1ชม. 21น.
07:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 273


1ชม. 21น.
07:56
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:17
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 99


1ชม. 21น.
08:18
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:39
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 3


1ชม. 21น.
08:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 9


1ชม. 21น.
09:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 109


1ชม. 21น.
09:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 13


1ชม. 21น.
10:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:38
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 15


1ชม. 21น.
10:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 19


1ชม. 21น.
11:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 23


1ชม. 21น.
12:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 27


1ชม. 21น.
13:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 31


1ชม. 21น.
14:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 35


1ชม. 21น.
15:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 155


1ชม. 21น.
15:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 39


1ชม. 21น.
16:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 163


1ชม. 21น.
16:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 41


1ชม. 21น.
17:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:23
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 43


1ชม. 21น.
17:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 45


1ชม. 21น.
18:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:23
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 47


1ชม. 21น.
18:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 179


1ชม. 21น.
18:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 53


1ชม. 21น.
19:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 187


1ชม. 21น.
19:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 615


1ชม. 21น.
19:54
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 57


1ชม. 21น.
20:41
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:02
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 59


1ชม. 21น.
21:23
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:44
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 113


1ชม. 22น.
10:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:36
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 185


1ชม. 22น.
19:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:54
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 97


1ชม. 23น.
08:09
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:32
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 103


1ชม. 23น.
08:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:13
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 119


1ชม. 23น.
11:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:37
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 121


1ชม. 23น.
11:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 129


1ชม. 23น.
12:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 137


1ชม. 23น.
13:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 145


1ชม. 23น.
14:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 153


1ชม. 23น.
15:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 161


1ชม. 23น.
16:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 169


1ชม. 23น.
17:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 177


1ชม. 23น.
18:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 191


1ชม. 23น.
20:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:37
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 193


1ชม. 23น.
20:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 579


1ชม. 24น.
10:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 583


1ชม. 24น.
12:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 585


1ชม. 24น.
13:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 587


1ชม. 24น.
14:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:11
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 87


1ชม. 24น.
22:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:32
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 601


1ชม. 25น.
06:00
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:25
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 271


1ชม. 25น.
07:11
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:36
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 1


1ชม. 25น.
08:24
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:49
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 5


1ชม. 25น.
09:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 7


1ชม. 25น.
09:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 11


1ชม. 25น.
10:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 111


1ชม. 25น.
10:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 61


1ชม. 25น.
10:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:57
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 579


1ชม. 25น.
10:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:12
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 115


1ชม. 25น.
10:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 17


1ชม. 25น.
11:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 117


1ชม. 25น.
11:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 63


1ชม. 25น.
11:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 691


1ชม. 25น.
11:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:12
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 581


1ชม. 25น.
11:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:12
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 123


1ชม. 25น.
11:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 21


1ชม. 25น.
12:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 125


1ชม. 25น.
12:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 65


1ชม. 25น.
12:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 131


1ชม. 25น.
12:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 25


1ชม. 25น.
13:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 133


1ชม. 25น.
13:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 67


1ชม. 25น.
13:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 139


1ชม. 25น.
13:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 29


1ชม. 25น.
14:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 141


1ชม. 25น.
14:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 69


1ชม. 25น.
14:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 33


1ชม. 25น.
15:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 149


1ชม. 25น.
15:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 71


1ชม. 25น.
15:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 609


1ชม. 25น.
15:54
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:19
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 37


1ชม. 25น.
16:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 157


1ชม. 25น.
16:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 73


1ชม. 25น.
16:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 611


1ชม. 25น.
16:54
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:19
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 165


1ชม. 25น.
17:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 567


1ชม. 25น.
17:47
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:12
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 171


1ชม. 25น.
17:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 173


1ชม. 25น.
18:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 613


1ชม. 25น.
18:54
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:19
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 49


1ชม. 25น.
19:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 181


1ชม. 25น.
19:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 51


1ชม. 25น.
19:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:42
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 55


1ชม. 25น.
20:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:27
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 189


1ชม. 25น.
20:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 195


1ชม. 25น.
20:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 89


1ชม. 25น.
22:29
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:54
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 603


1ชม. 26น.
07:23
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:49
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 101


1ชม. 26น.
08:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:58
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 107


1ชม. 26น.
09:29
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:55
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 607


1ชม. 26น.
09:54
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:20
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 543


1ชม. 28น.
06:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:18
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 105


1ชม. 28น.
09:08
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:36
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 557


1ชม. 28น.
13:23
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 559


1ชม. 28น.
14:23
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 561


1ชม. 28น.
15:23
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 563


1ชม. 28น.
16:23
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 81


1ชม. 28น.
21:02
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:30
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 531


1ชม. 29น.
07:35
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:04
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 545


1ชม. 29น.
08:04
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 547


1ชม. 29น.
08:53
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:22
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 75


1ชม. 29น.
17:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:46
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 77


1ชม. 29น.
18:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:46
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 79


1ชม. 29น.
20:17
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:46
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 83


1ชม. 29น.
21:38
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:07
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 549


1ชม. 31น.
09:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 551


1ชม. 31น.
10:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 553


1ชม. 31น.
11:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 555


1ชม. 31น.
12:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 565


1ชม. 31น.
17:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 569


1ชม. 31น.
18:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 571


1ชม. 31น.
19:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 573


1ชม. 31น.
20:20
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:51
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 541


1ชม. 32น.
06:25
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:57
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 577


1ชม. 36น.
09:11
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:47
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 577


1ชม. 36น.
09:11
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:47
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 575


1ชม. 40น.
08:05
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:45
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 575


1ชม. 41น.
08:05
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:46
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 533


1ชม. 41น.
08:15
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:56
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 591


1ชม. 48น.
06:06
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:54
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 535


1ชม. 49น.
08:44
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:33
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 873


2ชม. 11น.
21:30
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:41
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 869


2ชม. 16น.
20:37
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:53
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 127


1ชม. 23น.
12:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:37
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 11,150

NOZOMI 135


1ชม. 23น.
13:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:37
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 11,150

NOZOMI 143


1ชม. 23น.
14:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:37
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 11,150

KODAMA 839


2ชม. 27น.
06:59
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:26
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 841


2ชม. 29น.
07:40
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:09
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 867


2ชม. 29น.
19:37
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:06
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 847


2ชม. 30น.
10:37
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:07
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 849


2ชม. 30น.
11:37
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:07
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 861


2ชม. 30น.
17:37
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:07
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 865


2ชม. 30น.
18:37
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:07
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 159


1ชม. 23น.
16:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:37
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 11,350

KODAMA 845


2ชม. 35น.
09:32
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:07
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 183


1ชม. 23น.
19:14
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:37
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 12,350

NOZOMI 147


1ชม. 25น.
14:50
อา., 28/07

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:15
อา., 28/07

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 12,550

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.