Lượt đi
Phnôm Pênh Kampot
T5, 18/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phnôm Pênh đến Kampot ngày đi Thứ năm, 18 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 


2h 00m
05:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
07:00
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ Samaki
US$ 10.002h 25m
09:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
11:55
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.002h 30m
08:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
11:00
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ Samaki
US$ 10.002h 30m
12:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:00
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ Samaki
US$ 10.002h 30m
16:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ Samaki
US$ 10.003h 00m
06:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
09:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
06:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
09:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
07:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
10:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
07:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
10:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
08:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
11:00
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
08:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
11:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
08:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
11:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
09:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
12:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
10:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
13:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
10:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
13:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
11:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
14:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
11:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
14:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
12:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
15:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
12:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
15:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
13:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
16:00
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
13:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
16:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
13:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
16:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
14:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
17:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
14:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
17:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
15:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
18:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
15:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
18:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
16:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
19:30
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
16:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
19:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
17:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
20:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
17:45
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
20:45
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 9.003h 00m
18:30
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
21:30
T5, 18/07

KAMPOT
Bùng Binh Durian
US$ 9.003h 00m
10:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:00
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ Samaki
US$ 10.003h 00m
14:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
17:00
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ Samaki
US$ 10.003h 00m
18:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:00
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ Samaki
US$ 10.00

PP-SHV


3h 40m
07:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Phnom Penh
10:40
T5, 18/07

KAMPOT
Kampot
US$ 9.004h 00m
08:00
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Night Market
12:00
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 10.004h 00m
14:45
T5, 18/07

PHNÔM PÊNH
Night Market
18:45
T5, 18/07

KAMPOT
Chợ đêm
US$ 10.00

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.