Lượt đi
Phnôm Pênh Kampot
CN, 08/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phnôm Pênh đến Kampot ngày đi Chủ nhật, 08 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 


2h 25m
09:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
11:55
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
07:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
10:30
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
08:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
11:30
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
12:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
15:30
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
13:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
16:30
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
14:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
17:30
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
16:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
19:30
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
17:45
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
20:45
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
19:45
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Toul kork Phía Nam
22:45
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 9.003h 00m
08:00
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
11:00
CN, 08/10

KAMPOT
Bùng Binh Durian
$ 10.003h 00m
12:00
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:00
CN, 08/10

KAMPOT
Bùng Binh Durian
$ 10.003h 00m
15:30
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:30
CN, 08/10

KAMPOT
Bùng Binh Durian
$ 10.00

PP-SHV


3h 40m
07:00
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Phnom Penh
10:40
CN, 08/10

KAMPOT
Kampot
$ 9.004h 00m
08:00
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Night Market
12:00
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 10.004h 00m
14:45
CN, 08/10

PHNÔM PÊNH
Night Market
18:45
CN, 08/10

KAMPOT
Chợ đêm
$ 10.00

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.