ขาไป
พนมเปญ กำปอด
อา., 10/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป กำปอด วัน อาทิตย์, 10 มีนาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 25น.
09:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
11:55
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
06:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
09:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
07:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
10:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
08:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
11:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
10:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
13:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
11:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
14:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
12:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
15:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
13:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
16:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
14:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
17:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
15:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
18:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
16:30
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
19:30
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
17:45
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
20:45
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
19:45
อา., 10/03

พนมเปญ
Toulkok South
22:45
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 9.00

PP-SHV


3ชม. 40น.
07:00
อา., 10/03

พนมเปญ
Phnom Penh
10:40
อา., 10/03

กำปอด
Kampot
US$ 9.004ชม. 00น.
08:00
อา., 10/03

พนมเปญ
Night Market
12:00
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 10.004ชม. 00น.
14:45
อา., 10/03

พนมเปญ
Night Market
18:45
อา., 10/03

กำปอด
Night Market
US$ 10.00

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.