Lượt đi
Phnôm Pênh Sihanoukville
T4, 07/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phnôm Pênh đến Sihanoukville ngày đi Thứ tư, 07 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 


3h 30m
08:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
11:30
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
 
$ 16.004h 55m
01:30
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
06:25
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
BX Sihanoukville
$ 11.00

PP-SHV


5h 40m
07:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Phnom Penh
12:40
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Sihanoukville
$ 10.006h 00m
00:30
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
06:30
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 13.206h 00m
06:30
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
12:30
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
07:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
08:15
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:15
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
09:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
10:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
11:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
17:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
12:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
12:45
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:45
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
14:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
20:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
15:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
16:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
22:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
17:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
23:00
T4, 07/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
18:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
00:00
T5, 08/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.406h 00m
19:00
T4, 07/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
01:00
T5, 08/06

SIHANOUKVILLE
Phum 2
$ 15.40

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.