Ktm Berhad

Giới thiệu

KTM Berhad là công ty đường sắt quốc doanh của Malaysia, vận hành các tuyến tàu kết nối Kuala Lumpur, Johor Bahru, Gemas, Ipoh, Butterworth, Padang Besar và Tumpat.

Đánh giá

 Dựa trên 125 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với KTM Berhad:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

KTM Berhad Đổi giờ/ngày
Vé Giường nằm Hạng nhì Không được phép
Vé Ngồi mềm Hạng nhì Không được phép
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé Ngồi mềm Business Không được phép
Vé Ngồi mềm Premier Không được phép

Theo chính sách của KTM Berhad, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

KTM Berhad Hủy trước giờ khởi hành
Vé Giường nằm Hạng nhì Không được phép
Vé Ngồi mềm Hạng nhì Không được phép
Vé Ngồi mềm Không được phép
Vé Ngồi mềm Business Không được phép
Vé Ngồi mềm Premier Không được phép

Theo chính sách của KTM Berhad, vé là không hoàn trả.