ขาไป
พนมเปญ เสียมเรียบ
จ., 03/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป เสียมเรียบ วัน จันทร์, 03 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 00น.
15:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Mean Chey
20:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.504ชม. 45น.
16:20
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
21:05
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.505ชม. 30น.
23:45
จ., 03/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
05:15
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Oum Khun
US$ 13.005ชม. 15น.
07:15
จ., 03/06

พนมเปญ
Mean Chey
12:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 00น.
01:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
06:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 18.005ชม. 30น.
01:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
07:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.005ชม. 30น.
23:55
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
05:25
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.005ชม. 30น.
12:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
17:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 30น.
18:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
00:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
06:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
11:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Seang Nam
US$ 15.505ชม. 45น.
07:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
12:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Seang Nam
US$ 15.505ชม. 45น.
09:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
14:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Seang Nam
US$ 15.505ชม. 45น.
10:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
15:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Seang Nam
US$ 15.505ชม. 45น.
11:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
16:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Seang Nam
US$ 15.505ชม. 45น.
13:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
18:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
15:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
21:15
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
16:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
22:15
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
17:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
23:15
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.506ชม. 00น.
06:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
12:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
06:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
12:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
07:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
13:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
07:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
13:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
08:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
14:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
08:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
14:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
08:45
จ., 03/06

พนมเปญ
Sakura Avenue
14:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 14.006ชม. 00น.
09:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
15:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
09:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
15:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
09:45
จ., 03/06

พนมเปญ
Sakura Avenue
15:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 14.006ชม. 00น.
10:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
16:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
10:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
16:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
11:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
17:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
11:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
17:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
12:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
18:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
12:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Sakura Avenue
18:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 14.006ชม. 00น.
12:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
18:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
13:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
19:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
13:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
19:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
14:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
20:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
14:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
20:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
15:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
21:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
15:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
21:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
16:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
22:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
16:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
22:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
17:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
23:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
17:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
23:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
18:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
00:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
18:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
00:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
19:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
01:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
19:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
01:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
22:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Night Market
04:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 14.006ชม. 00น.
23:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Night Market
05:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 14.005ชม. 30น.
02:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
07:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 18.005ชม. 30น.
20:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
02:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 18.005ชม. 30น.
21:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
03:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 18.005ชม. 30น.
23:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
04:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 18.005ชม. 40น.
08:20
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
14:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.506ชม. 30น.
00:30
จ., 03/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
07:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Oum Khun
US$ 11.006ชม. 00น.
14:30
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
20:30
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.506ชม. 00น.
08:00
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
14:00
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.506ชม. 00น.
13:45
จ., 03/06

พนมเปญ
Wat Phnom
19:45
จ., 03/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.506ชม. 00น.
22:15
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
04:15
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
22:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
04:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
23:00
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
05:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
23:30
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
05:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
23:59
จ., 03/06

พนมเปญ
วัดพนม
05:59
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.00

K6107


0ชม. 55น.
10:25
จ., 03/06

พนมเปญ
PNH
11:20
จ., 03/06

เสียมเรียบ
SAI
US$ 64.77

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.