ขาไป
ไทเป ไถหนาน
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไทเป ไป ไถหนาน วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
1259
21:46
พฤ., 05/08
23:11
พฤ., 05/08
1ชม. 25นาที
NT$ 1,350
205
07:51
พฤ., 05/08
09:18
พฤ., 05/08
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
1245
17:51
พฤ., 05/08
19:18
พฤ., 05/08
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
249
18:51
พฤ., 05/08
20:18
พฤ., 05/08
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
295
22:16
พฤ., 05/08
23:48
พฤ., 05/08
1ชม. 32นาที
NT$ 1,350
203
06:30
พฤ., 05/08
08:03
พฤ., 05/08
1ชม. 33นาที
NT$ 1,350
613
08:21
พฤ., 05/08
10:07
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
619
09:21
พฤ., 05/08
11:07
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
625
10:21
พฤ., 05/08
12:07
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
661
16:21
พฤ., 05/08
18:07
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
667
17:21
พฤ., 05/08
19:07
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
673
18:21
พฤ., 05/08
20:07
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1679
19:21
พฤ., 05/08
21:07
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
333
21:56
พฤ., 05/08
23:42
พฤ., 05/08
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
603
06:51
พฤ., 05/08
08:38
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
609
07:46
พฤ., 05/08
09:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
615
08:46
พฤ., 05/08
10:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
1307
09:01
พฤ., 05/08
10:48
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
621
09:46
พฤ., 05/08
11:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
627
10:46
พฤ., 05/08
12:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
633
11:46
พฤ., 05/08
13:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
639
12:46
พฤ., 05/08
14:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
645
13:46
พฤ., 05/08
15:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
651
14:46
พฤ., 05/08
16:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
657
15:46
พฤ., 05/08
17:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
1321
16:01
พฤ., 05/08
17:48
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
663
16:46
พฤ., 05/08
18:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
669
17:46
พฤ., 05/08
19:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
675
18:46
พฤ., 05/08
20:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
681
19:46
พฤ., 05/08
21:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
687
20:46
พฤ., 05/08
22:33
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
693
21:41
พฤ., 05/08
23:28
พฤ., 05/08
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
803
06:26
พฤ., 05/08
08:28
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
805
07:11
พฤ., 05/08
09:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
809
08:11
พฤ., 05/08
10:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
813
09:11
พฤ., 05/08
11:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
817
10:11
พฤ., 05/08
12:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
821
11:11
พฤ., 05/08
13:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
825
12:11
พฤ., 05/08
14:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
829
13:11
พฤ., 05/08
15:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
833
14:11
พฤ., 05/08
16:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
837
15:11
พฤ., 05/08
17:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
841
16:11
พฤ., 05/08
18:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
845
17:11
พฤ., 05/08
19:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
849
18:11
พฤ., 05/08
20:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
853
19:11
พฤ., 05/08
21:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
857
20:11
พฤ., 05/08
22:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
861
21:11
พฤ., 05/08
23:13
พฤ., 05/08
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.