ขาไป
โตเกียว เกียวโต
จ., 24/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป เกียวโต วัน จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
NOZOMI 99
06:00
จ., 24/02
08:02
จ., 24/02
2ชม. 02นาที 3,775 ฿
NOZOMI 1
06:00
จ., 24/02
08:08
จ., 24/02
2ชม. 08นาที 3,775 ฿
NOZOMI 431
21:20
จ., 24/02
23:28
จ., 24/02
2ชม. 08นาที 3,775 ฿
NOZOMI 265
21:23
จ., 24/02
23:31
จ., 24/02
2ชม. 08นาที 3,775 ฿
NOZOMI 3
06:16
จ., 24/02
08:26
จ., 24/02
2ชม. 10นาที 3,775 ฿
NOZOMI 263
21:10
จ., 24/02
23:21
จ., 24/02
2ชม. 11นาที 3,775 ฿
NOZOMI 9
07:10
จ., 24/02
09:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 15
08:10
จ., 24/02
10:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 19
09:10
จ., 24/02
11:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 23
10:10
จ., 24/02
12:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 27
11:10
จ., 24/02
13:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 31
12:10
จ., 24/02
14:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 35
13:10
จ., 24/02
15:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 39
14:10
จ., 24/02
16:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 43
15:10
จ., 24/02
17:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 47
16:10
จ., 24/02
18:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 53
17:10
จ., 24/02
19:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 57
18:10
จ., 24/02
20:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 125
19:10
จ., 24/02
21:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 131
20:10
จ., 24/02
22:22
จ., 24/02
2ชม. 12นาที 3,775 ฿
NOZOMI 331
11:20
จ., 24/02
13:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 335
11:40
จ., 24/02
13:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 343
12:20
จ., 24/02
14:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 175
12:40
จ., 24/02
14:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 355
13:20
จ., 24/02
15:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 179
13:40
จ., 24/02
15:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 367
14:20
จ., 24/02
16:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 183
14:40
จ., 24/02
16:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 379
15:20
จ., 24/02
17:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 187
15:40
จ., 24/02
17:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 239
16:20
จ., 24/02
18:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 191
16:40
จ., 24/02
18:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 245
17:20
จ., 24/02
19:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 195
17:40
จ., 24/02
19:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 249
18:20
จ., 24/02
20:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 251
18:40
จ., 24/02
20:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 255
19:20
จ., 24/02
21:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 415
19:40
จ., 24/02
21:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 259
20:20
จ., 24/02
22:35
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 425
20:40
จ., 24/02
22:55
จ., 24/02
2ชม. 15นาที 3,775 ฿
NOZOMI 203
07:00
จ., 24/02
09:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 11
07:30
จ., 24/02
09:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 207
08:00
จ., 24/02
10:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 17
08:30
จ., 24/02
10:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 213
09:00
จ., 24/02
11:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 21
09:30
จ., 24/02
11:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 221
10:00
จ., 24/02
12:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 25
10:30
จ., 24/02
12:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 225
11:00
จ., 24/02
13:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 29
11:30
จ., 24/02
13:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 227
12:00
จ., 24/02
14:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 33
12:30
จ., 24/02
14:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 229
13:00
จ., 24/02
15:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 37
13:30
จ., 24/02
15:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 231
14:00
จ., 24/02
16:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 41
14:30
จ., 24/02
16:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 233
15:00
จ., 24/02
17:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 45
15:30
จ., 24/02
17:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 237
16:00
จ., 24/02
18:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 49
16:30
จ., 24/02
18:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 243
17:00
จ., 24/02
19:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 55
17:30
จ., 24/02
19:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 121
18:00
จ., 24/02
20:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 123
18:30
จ., 24/02
20:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 253
19:00
จ., 24/02
21:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 127
19:30
จ., 24/02
21:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 257
20:00
จ., 24/02
22:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 133
20:30
จ., 24/02
22:47
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 261
21:00
จ., 24/02
23:17
จ., 24/02
2ชม. 17นาที 3,775 ฿
NOZOMI 153
06:20
จ., 24/02
08:38
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 5
06:30
จ., 24/02
08:48
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 155
07:13
จ., 24/02
09:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 157
08:13
จ., 24/02
10:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 161
09:13
จ., 24/02
11:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 165
10:13
จ., 24/02
12:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 169
11:13
จ., 24/02
13:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 109
11:50
จ., 24/02
14:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 173
12:13
จ., 24/02
14:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 177
13:13
จ., 24/02
15:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 357
13:23
จ., 24/02
15:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 361
13:47
จ., 24/02
16:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 113
13:50
จ., 24/02
16:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 181
14:13
จ., 24/02
16:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 369
14:23
จ., 24/02
16:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 373
14:47
จ., 24/02
17:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 115
14:50
จ., 24/02
17:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 185
15:13
จ., 24/02
17:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 381
15:23
จ., 24/02
17:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 383
15:47
จ., 24/02
18:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 117
15:50
จ., 24/02
18:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 189
16:13
จ., 24/02
18:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 389
16:23
จ., 24/02
18:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 391
16:47
จ., 24/02
19:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 51
16:50
จ., 24/02
19:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 193
17:13
จ., 24/02
19:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 397
17:23
จ., 24/02
19:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 399
17:47
จ., 24/02
20:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 119
17:50
จ., 24/02
20:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 403
18:13
จ., 24/02
20:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 405
18:23
จ., 24/02
20:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 407
18:47
จ., 24/02
21:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 59
18:50
จ., 24/02
21:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 411
19:13
จ., 24/02
21:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 413
19:23
จ., 24/02
21:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 417
19:47
จ., 24/02
22:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 129
19:50
จ., 24/02
22:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 421
20:13
จ., 24/02
22:31
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 423
20:23
จ., 24/02
22:41
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 427
20:47
จ., 24/02
23:05
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 135
20:50
จ., 24/02
23:08
จ., 24/02
2ชม. 18นาที 3,775 ฿
NOZOMI 7
06:50
จ., 24/02
09:11
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
NOZOMI 375
14:53
จ., 24/02
17:14
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
NOZOMI 385
15:53
จ., 24/02
18:14
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
NOZOMI 393
16:53
จ., 24/02
19:14
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
NOZOMI 401
17:53
จ., 24/02
20:14
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
NOZOMI 409
18:53
จ., 24/02
21:14
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
NOZOMI 419
19:53
จ., 24/02
22:14
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
21:07
จ., 24/02
23:28
จ., 24/02
2ชม. 21นาที 3,775 ฿
21:06
จ., 24/02
23:31
จ., 24/02
2ชม. 25นาที 3,775 ฿
20:55
จ., 24/02
23:21
จ., 24/02
2ชม. 26นาที 3,775 ฿
05:41
จ., 24/02
08:08
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
07:55
จ., 24/02
10:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
08:55
จ., 24/02
11:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
09:55
จ., 24/02
12:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
10:55
จ., 24/02
13:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
11:55
จ., 24/02
14:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
12:55
จ., 24/02
15:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
14:55
จ., 24/02
17:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
15:55
จ., 24/02
18:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
16:55
จ., 24/02
19:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
17:55
จ., 24/02
20:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
18:55
จ., 24/02
21:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
19:55
จ., 24/02
22:22
จ., 24/02
2ชม. 27นาที 3,775 ฿
05:58
จ., 24/02
08:26
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
06:54
จ., 24/02
09:22
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
08:27
จ., 24/02
10:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
09:27
จ., 24/02
11:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
10:27
จ., 24/02
12:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
11:07
จ., 24/02
13:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
13:07
จ., 24/02
15:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
14:07
จ., 24/02
16:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
14:27
จ., 24/02
16:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
15:07
จ., 24/02
17:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
15:27
จ., 24/02
17:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
16:07
จ., 24/02
18:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
16:27
จ., 24/02
18:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
17:07
จ., 24/02
19:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
17:27
จ., 24/02
19:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
18:07
จ., 24/02
20:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
18:27
จ., 24/02
20:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
19:07
จ., 24/02
21:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
19:27
จ., 24/02
21:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
20:07
จ., 24/02
22:35
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
20:27
จ., 24/02
22:55
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
21:03
จ., 24/02
23:31
จ., 24/02
2ชม. 28นาที 3,775 ฿
07:47
จ., 24/02
10:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
08:47
จ., 24/02
11:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
12:47
จ., 24/02
15:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
13:47
จ., 24/02
16:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
13:52
จ., 24/02
16:22
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
14:47
จ., 24/02
17:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
15:47
จ., 24/02
18:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
16:47
จ., 24/02
19:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
17:47
จ., 24/02
20:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
18:47
จ., 24/02
21:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
19:47
จ., 24/02
22:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
20:47
จ., 24/02
23:17
จ., 24/02
2ชม. 30นาที 3,775 ฿
05:31
จ., 24/02
08:02
จ., 24/02
2ชม. 31นาที 3,775 ฿
06:59
จ., 24/02
09:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
07:15
จ., 24/02
09:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
07:59
จ., 24/02
10:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
08:59
จ., 24/02
11:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
09:15
จ., 24/02
11:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
09:45
จ., 24/02
12:17
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
09:59
จ., 24/02
12:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
10:15
จ., 24/02
12:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
10:45
จ., 24/02
13:17
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
10:59
จ., 24/02
13:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
11:15
จ., 24/02
13:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
11:23
จ., 24/02
13:55
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
11:59
จ., 24/02
14:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
12:15
จ., 24/02
14:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
12:23
จ., 24/02
14:55
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
12:59
จ., 24/02
15:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
13:23
จ., 24/02
15:55
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
13:59
จ., 24/02
16:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
14:15
จ., 24/02
16:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
14:59
จ., 24/02
17:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
15:15
จ., 24/02
17:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
15:59
จ., 24/02
18:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
16:15
จ., 24/02
18:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
16:59
จ., 24/02
19:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
17:15
จ., 24/02
19:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
17:59
จ., 24/02
20:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
18:15
จ., 24/02
20:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
18:59
จ., 24/02
21:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
19:15
จ., 24/02
21:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
19:59
จ., 24/02
22:31
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
20:15
จ., 24/02
22:47
จ., 24/02
2ชม. 32นาที 3,775 ฿
05:46
จ., 24/02
08:19
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
07:35
จ., 24/02
10:08
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
08:35
จ., 24/02
11:08
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
09:32
จ., 24/02
12:05
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
09:35
จ., 24/02
12:08
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
11:44
จ., 24/02
14:17
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
17:35
จ., 24/02
20:08
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
18:35
จ., 24/02
21:08
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
19:35
จ., 24/02
22:08
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
20:35
จ., 24/02
23:08
จ., 24/02
2ชม. 33นาที 3,775 ฿
07:21
จ., 24/02
09:55
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
10:43
จ., 24/02
13:17
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
11:43
จ., 24/02
14:17
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
12:31
จ., 24/02
15:05
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
14:31
จ., 24/02
17:05
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
16:31
จ., 24/02
19:05
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
17:31
จ., 24/02
20:05
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
18:31
จ., 24/02
21:05
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
19:31
จ., 24/02
22:05
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
20:31
จ., 24/02
23:05
จ., 24/02
2ชม. 34นาที 3,775 ฿
06:42
จ., 24/02
09:17
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
10:33
จ., 24/02
13:08
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
13:30
จ., 24/02
16:05
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
14:39
จ., 24/02
17:14
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
15:30
จ., 24/02
18:05
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
15:39
จ., 24/02
18:14
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
16:39
จ., 24/02
19:14
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
17:39
จ., 24/02
20:14
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
18:39
จ., 24/02
21:14
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
19:39
จ., 24/02
22:14
จ., 24/02
2ชม. 35นาที 3,775 ฿
06:12
จ., 24/02
08:48
จ., 24/02
2ชม. 36นาที 3,775 ฿
08:11
จ., 24/02
10:47
จ., 24/02
2ชม. 36นาที 3,775 ฿
11:32
จ., 24/02
14:08
จ., 24/02
2ชม. 36นาที 3,775 ฿
13:11
จ., 24/02
15:47
จ., 24/02
2ชม. 36นาที 3,775 ฿
14:32
จ., 24/02
17:08
จ., 24/02
2ชม. 36นาที 3,775 ฿
18:05
จ., 24/02
20:41
จ., 24/02
2ชม. 36นาที 3,775 ฿
06:54
จ., 24/02
09:31
จ., 24/02
2ชม. 37นาที 3,775 ฿
10:31
จ., 24/02
13:08
จ., 24/02
2ชม. 37นาที 3,775 ฿
11:31
จ., 24/02
14:08
จ., 24/02
2ชม. 37นาที 3,775 ฿
15:04
จ., 24/02
17:41
จ., 24/02
2ชม. 37นาที 3,775 ฿
16:31
จ., 24/02
19:08
จ., 24/02
2ชม. 37นาที 3,775 ฿
17:04
จ., 24/02
19:41
จ., 24/02
2ชม. 37นาที 3,775 ฿
06:00
จ., 24/02
08:38
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 511
11:33
จ., 24/02
14:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 513
12:33
จ., 24/02
15:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
13:03
จ., 24/02
15:41
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
13:30
จ., 24/02
16:08
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 515
13:33
จ., 24/02
16:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 517
14:33
จ., 24/02
17:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
15:30
จ., 24/02
18:08
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 519
15:33
จ., 24/02
18:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 521
16:33
จ., 24/02
19:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 523
17:33
จ., 24/02
20:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 527
18:33
จ., 24/02
21:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
HIKARI 531
19:33
จ., 24/02
22:11
จ., 24/02
2ชม. 38นาที 3,775 ฿
13:43
จ., 24/02
16:22
จ., 24/02
2ชม. 39นาที 3,775 ฿
19:02
จ., 24/02
21:41
จ., 24/02
2ชม. 39นาที 3,775 ฿
10:34
จ., 24/02
13:14
จ., 24/02
2ชม. 40นาที 3,775 ฿
11:50
จ., 24/02
14:31
จ., 24/02
2ชม. 41นาที 3,775 ฿
HIKARI 535
20:33
จ., 24/02
23:14
จ., 24/02
2ชม. 41นาที 3,775 ฿
06:29
จ., 24/02
09:11
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 461
07:03
จ., 24/02
09:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 463
08:03
จ., 24/02
10:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 465
09:03
จ., 24/02
11:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
09:23
จ., 24/02
12:05
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
09:26
จ., 24/02
12:08
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 467
10:03
จ., 24/02
12:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 469
11:03
จ., 24/02
13:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 471
12:03
จ., 24/02
14:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 473
13:03
จ., 24/02
15:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 475
14:03
จ., 24/02
16:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 477
15:03
จ., 24/02
17:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 479
16:03
จ., 24/02
18:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 481
17:03
จ., 24/02
19:45
จ., 24/02
2ชม. 42นาที 3,775 ฿
HIKARI 501
06:26
จ., 24/02
09:14
จ., 24/02
2ชม. 48นาที 3,775 ฿
13:19
จ., 24/02
16:11
จ., 24/02
2ชม. 52นาที 3,775 ฿
HIKARI 525
18:03
จ., 24/02
20:58
จ., 24/02
2ชม. 55นาที 3,775 ฿
HIKARI 529
19:03
จ., 24/02
21:58
จ., 24/02
2ชม. 55นาที 3,775 ฿
HIKARI 533
20:03
จ., 24/02
22:58
จ., 24/02
2ชม. 55นาที 3,775 ฿
08:14
จ., 24/02
11:11
จ., 24/02
2ชม. 57นาที 3,775 ฿
11:14
จ., 24/02
14:11
จ., 24/02
2ชม. 57นาที 3,775 ฿
14:14
จ., 24/02
17:11
จ., 24/02
2ชม. 57นาที 3,775 ฿
16:14
จ., 24/02
19:11
จ., 24/02
2ชม. 57นาที 3,775 ฿
06:46
จ., 24/02
09:45
จ., 24/02
2ชม. 59นาที 3,775 ฿
20:15
จ., 24/02
23:14
จ., 24/02
2ชม. 59นาที 3,775 ฿
09:40
จ., 24/02
12:45
จ., 24/02
3ชม. 05นาที 3,775 ฿
06:05
จ., 24/02
09:14
จ., 24/02
3ชม. 09นาที 3,775 ฿
06:35
จ., 24/02
09:45
จ., 24/02
3ชม. 10นาที 3,775 ฿
KODAMA 633
06:56
จ., 24/02
10:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 637
07:56
จ., 24/02
11:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 641
08:56
จ., 24/02
12:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 645
09:56
จ., 24/02
13:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 649
10:56
จ., 24/02
14:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 653
11:56
จ., 24/02
15:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 657
12:56
จ., 24/02
16:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 661
13:56
จ., 24/02
17:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 665
14:56
จ., 24/02
18:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 669
15:56
จ., 24/02
19:38
จ., 24/02
3ชม. 42นาที 3,775 ฿
KODAMA 683
19:26
จ., 24/02
23:11
จ., 24/02
3ชม. 45นาที 3,775 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.