ขาไป
ฮานอย ฮาลอง
อา., 23/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ฮาลอง วัน อาทิตย์, 23 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 30น.
07:45
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
10:15
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
250,000 đ2ชม. 30น.
07:45
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
10:15
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
250,000 đ2ชม. 30น.
07:30
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
10:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 30น.
07:30
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
10:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
09:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:30
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
09:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:30
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 30น.
10:30
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 30น.
10:30
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
12:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:30
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 30น.
12:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:30
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
14:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
16:30
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
14:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
16:30
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 30น.
15:30
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
18:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 30น.
15:30
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
18:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
07:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
09:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
08:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
10:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
09:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
10:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
12:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
11:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
13:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
12:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
13:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
15:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
14:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
16:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
15:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
17:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
16:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
18:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
17:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
19:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
18:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
20:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
19:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
21:40
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 50น.
07:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
09:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
08:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
10:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
09:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
10:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
12:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
11:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
13:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
12:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
13:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
15:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
14:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
16:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
15:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
17:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
16:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
18:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
17:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
19:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
18:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
20:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
19:00
อา., 23/06

ฮานอย
Hoan Kiem
21:50
อา., 23/06

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ3ชม. 00น.
04:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
07:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
05:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
08:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
06:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
09:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
07:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
10:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
08:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
11:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
08:01
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
11:01
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
09:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
12:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
13:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:01
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
13:01
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:30
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
13:30
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
12:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
15:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
12:01
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
15:01
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
13:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
16:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
14:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
17:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
15:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
18:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
16:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
19:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
17:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
20:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
17:01
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
20:01
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
18:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
21:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
19:00
อา., 23/06

ฮานอย
Cau Giay
22:00
อา., 23/06

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.