Lượt đi
Hà Nội Hạ Long
CN, 26/05
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Hạ Long ngày đi Chủ nhật, 26 Tháng 5 2024

Khởi hành Đến Giá
 


2h 30m
07:45
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
10:15
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
250,000 đ2h 30m
07:45
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
10:15
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
250,000 đ2h 30m
00:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
02:30
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 30m
07:30
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
10:00
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 30m
07:30
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
10:00
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 30m
09:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
11:30
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 30m
09:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
11:30
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 30m
10:30
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
13:00
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 30m
10:30
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
13:00
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 30m
12:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
14:30
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 30m
14:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
16:30
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 30m
14:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
16:30
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 30m
15:30
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
18:00
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 30m
15:30
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
18:00
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
07:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
09:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
08:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
10:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
09:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
11:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
10:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
12:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
11:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
13:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
12:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
14:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
13:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
15:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
14:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
16:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
15:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
17:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
16:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
18:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
17:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
19:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
18:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
20:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 40m
19:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
21:40
CN, 26/05

HẠ LONG
Bãi Cháy
350,000 đ2h 50m
07:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
09:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
08:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
10:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
09:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
11:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
10:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
12:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
11:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
13:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
12:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
14:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
13:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
15:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
14:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
16:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
15:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
17:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
16:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
18:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
17:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
19:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
18:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
20:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ2h 50m
19:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
21:50
CN, 26/05

HẠ LONG
Tuần Châu
350,000 đ3h 00m
04:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
07:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
05:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
08:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
06:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
09:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
07:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
10:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
08:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
11:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
08:01
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
11:01
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
09:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
12:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
10:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
13:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
10:01
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
13:01
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
10:30
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
13:30
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
12:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
15:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
12:01
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
15:01
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
13:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
16:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
14:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
17:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
15:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
18:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
16:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
19:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
17:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
20:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
17:01
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
20:01
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
18:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
21:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ3h 00m
19:00
CN, 26/05

HÀ NỘI
Cầu Giấy
22:00
CN, 26/05

HẠ LONG
BX Bãi Cháy
320,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.

Phương tiện di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long

Xe khách là phương tiện di chuyển dễ dàng nhất để đi từ Hà Nội đến Hạ Long.

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hạ Long bao xa?

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hạ Long là 150 km bằng đường bộ. Hiện nay phương tiện phổ biến nhất bạn có thể lựa chọn để đến Hạ Long từ Hà Nội là xe khách.

Từ Hà Nội đến Hạ Long mất bao lâu?

Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long bằng xe khách khoảng 2-3 tiếng.

Tuỳ thuộc vào tình hình giao thông và điều kiện thời tiết mà xe có thể đến sớm hoặc trễ hơn dự kiến.

Có mấy loại xe khách chạy tuyến Hà Nội đến Hạ Long?

Có 4 công ty xe khách chạy tuyến Hà Nội đến Hạ Long.

Đức Dương Bus khai thác xe minivan với bốn hàng ghế có sức chứa 16 hành khách.

Luxury Trans Vietnam khai thác xe limousine có nội thất được tân trang lại với ba hàng ghế có sức chứa 7 hành khách. Ngoài ra, có thêm chỗ cho 1 hành khách ở phía trước bên cạnh tài xế.

Phúc Xuyên khai thác xe limousine có nội thất được tân trang lại với ba hàng ghế có sức chứa 7 hành khách. Ngoài ra, có thêm chỗ cho 1 hành khách ở phía trước bên cạnh tài xế.

Tbus Việt Nam khai thác xe limousine có nội thất được tân trang lại với ba hàng ghế có sức chứa 7 hành khách. Ngoài ra, có thêm chỗ cho 1 hành khách ở phía trước bên cạnh tài xế.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng xe khách, tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đi du lịch bằng xe khách ở Việt Nam.

Xe khách Hà Nội đến Hạ Long khởi hành ở đâu?

Hầu hết xe khách Hà Nội đến Hạ Long khởi hành từ các văn phòng riêng của họ tại quận Hoàn Kiếm và quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhiều nhà xe có luôn dịch vụ đón tận khách sạn và khu vực phố cổ.

Vui lòng có mặt tại điểm đón ít nhất 60 phút trước giờ khởi hành. Lưu ý rằng nhiều nhà xe có sắp xếp xe trung chuyển đón khách từ điểm hẹn và đưa khách đến điểm khởi hành. Bạn nên có mặt sớm nếu không muốn nhỡ chuyến xe.

Xe khách Hà Nội đến Hạ Long dừng điểm cuối ở đâu?

Hầu hết xe khách Hà Nội đến Hạ Long dừng ở Bến Xe Bãi Cháy hoặc các văn phòng đại diện của công ty tại Tuần Châu và phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Từ Hạ Long tôi có thể đi đâu tiếp?

Từ Hạ Long bạn có thể đi bằng xe khách về lại Hà Nội hoặc tiếp tục đi xe khách đến các tỉnh khác thuộc miền Bắc Việt Nam như Cát Bà, Ninh Bình, Hà Giang, SapaMù Cang Chải.