ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
พ., 02/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน พุธ, 02 ธันวาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE1
22:15
พ., 02/12
00:22
พฤ., 03/12
2ชม. 07นาที
115 ฿
SE3
19:25
พ., 02/12
21:39
พ., 02/12
2ชม. 14นาที
105 ฿
SE7
06:00
พ., 02/12
08:14
พ., 02/12
2ชม. 14นาที
143 ฿
SE5
08:50
พ., 02/12
11:04
พ., 02/12
2ชม. 14นาที
147 ฿
06:00
พ., 02/12
08:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
07:00
พ., 02/12
09:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
08:00
พ., 02/12
10:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
09:00
พ., 02/12
11:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
10:00
พ., 02/12
12:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
11:00
พ., 02/12
13:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
12:00
พ., 02/12
14:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
13:00
พ., 02/12
15:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
14:00
พ., 02/12
16:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
15:00
พ., 02/12
17:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
16:00
พ., 02/12
18:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
17:00
พ., 02/12
19:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
18:00
พ., 02/12
20:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
19:00
พ., 02/12
21:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
20:00
พ., 02/12
22:00
พ., 02/12
2ชม. 00นาที
222 ฿
18:00
พ., 02/12
20:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
216 ฿
06:00
พ., 02/12
08:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
07:00
พ., 02/12
09:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
08:00
พ., 02/12
10:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
09:00
พ., 02/12
11:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
10:00
พ., 02/12
12:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
11:00
พ., 02/12
13:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
12:00
พ., 02/12
14:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
13:00
พ., 02/12
15:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
14:00
พ., 02/12
16:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
15:00
พ., 02/12
17:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
16:00
พ., 02/12
18:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
17:00
พ., 02/12
19:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
18:00
พ., 02/12
20:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
19:00
พ., 02/12
21:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
20:00
พ., 02/12
22:20
พ., 02/12
2ชม. 20นาที
262 ฿
06:00
พ., 02/12
08:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
07:00
พ., 02/12
09:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
08:00
พ., 02/12
10:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
09:00
พ., 02/12
11:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
10:00
พ., 02/12
12:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
11:00
พ., 02/12
13:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
12:00
พ., 02/12
14:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
13:00
พ., 02/12
15:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
14:00
พ., 02/12
16:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
15:00
พ., 02/12
17:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
16:00
พ., 02/12
18:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
17:00
พ., 02/12
19:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
18:00
พ., 02/12
20:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
19:00
พ., 02/12
21:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
20:00
พ., 02/12
22:30
พ., 02/12
2ชม. 30นาที
262 ฿
18:00
พ., 02/12
20:45
พ., 02/12
2ชม. 45นาที
216 ฿
06:00
พ., 02/12
08:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
07:00
พ., 02/12
09:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
08:00
พ., 02/12
10:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
09:00
พ., 02/12
11:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
10:00
พ., 02/12
12:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
11:00
พ., 02/12
13:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
12:00
พ., 02/12
14:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
13:00
พ., 02/12
15:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
14:00
พ., 02/12
16:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
15:00
พ., 02/12
17:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
16:00
พ., 02/12
18:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
17:00
พ., 02/12
19:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
18:00
พ., 02/12
20:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
19:00
พ., 02/12
21:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
20:00
พ., 02/12
22:40
พ., 02/12
2ชม. 40นาที
288 ฿
05:00
พ., 02/12
07:55
พ., 02/12
2ชม. 55นาที
458 ฿
08:00
พ., 02/12
10:55
พ., 02/12
2ชม. 55นาที
458 ฿
13:00
พ., 02/12
15:55
พ., 02/12
2ชม. 55นาที
458 ฿
16:00
พ., 02/12
18:55
พ., 02/12
2ชม. 55นาที
458 ฿
05:00
พ., 02/12
08:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
05:00
พ., 02/12
08:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
05:00
พ., 02/12
08:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
05:00
พ., 02/12
08:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
08:00
พ., 02/12
11:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
08:00
พ., 02/12
11:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
08:00
พ., 02/12
11:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
08:00
พ., 02/12
11:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
13:00
พ., 02/12
16:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
13:00
พ., 02/12
16:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
13:00
พ., 02/12
16:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
13:00
พ., 02/12
16:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
16:00
พ., 02/12
19:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
16:00
พ., 02/12
19:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
16:00
พ., 02/12
19:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿
16:00
พ., 02/12
19:05
พ., 02/12
3ชม. 05นาที
458 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.