ขาไป
ฮานอย นิงห์ บิ่ง
จ., 20/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิงห์ บิ่ง วัน จันทร์, 20 กรกฎาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE19
20:00
จ., 20/07
22:09
จ., 20/07
2ชม. 09นาที
88 ฿
SE1
22:15
จ., 20/07
00:22
อ., 21/07
2ชม. 07นาที
120 ฿
SE3
19:25
จ., 20/07
21:39
จ., 20/07
2ชม. 14นาที
113 ฿
SE7
06:00
จ., 20/07
08:14
จ., 20/07
2ชม. 14นาที
139 ฿
SE5
08:50
จ., 20/07
11:04
จ., 20/07
2ชม. 14นาที
139 ฿
SE9
14:25
จ., 20/07
16:50
จ., 20/07
2ชม. 25นาที
135 ฿
06:30
จ., 20/07
08:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
07:30
จ., 20/07
09:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
08:30
จ., 20/07
10:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
09:30
จ., 20/07
11:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
10:30
จ., 20/07
12:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
11:30
จ., 20/07
13:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
12:30
จ., 20/07
14:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
13:30
จ., 20/07
15:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
14:30
จ., 20/07
16:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
15:30
จ., 20/07
17:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
16:30
จ., 20/07
18:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
17:30
จ., 20/07
19:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
18:30
จ., 20/07
20:30
จ., 20/07
2ชม. 00นาที
299 ฿
18:00
จ., 20/07
20:30
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
224 ฿
18:00
จ., 20/07
20:45
จ., 20/07
2ชม. 45นาที
224 ฿
06:30
จ., 20/07
08:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
07:30
จ., 20/07
09:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
08:30
จ., 20/07
10:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
09:30
จ., 20/07
11:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
10:30
จ., 20/07
12:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
11:30
จ., 20/07
13:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
12:30
จ., 20/07
14:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
13:30
จ., 20/07
15:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
14:30
จ., 20/07
16:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
15:30
จ., 20/07
17:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
16:30
จ., 20/07
18:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
17:30
จ., 20/07
19:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
18:30
จ., 20/07
20:50
จ., 20/07
2ชม. 20นาที
340 ฿
06:30
จ., 20/07
09:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
07:30
จ., 20/07
10:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
08:30
จ., 20/07
11:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
09:30
จ., 20/07
12:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
10:30
จ., 20/07
13:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
11:30
จ., 20/07
14:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
12:30
จ., 20/07
15:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
13:30
จ., 20/07
16:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
14:30
จ., 20/07
17:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
15:30
จ., 20/07
18:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
16:30
จ., 20/07
19:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
17:30
จ., 20/07
20:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
18:30
จ., 20/07
21:00
จ., 20/07
2ชม. 30นาที
340 ฿
06:30
จ., 20/07
09:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
07:30
จ., 20/07
10:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
08:30
จ., 20/07
11:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
09:30
จ., 20/07
12:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
10:30
จ., 20/07
13:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
11:30
จ., 20/07
14:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
12:30
จ., 20/07
15:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
13:30
จ., 20/07
16:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
14:30
จ., 20/07
17:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
15:30
จ., 20/07
18:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
16:30
จ., 20/07
19:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
17:30
จ., 20/07
20:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
18:30
จ., 20/07
21:10
จ., 20/07
2ชม. 40นาที
367 ฿
05:00
จ., 20/07
07:55
จ., 20/07
2ชม. 55นาที
571 ฿
08:00
จ., 20/07
10:55
จ., 20/07
2ชม. 55นาที
571 ฿
13:00
จ., 20/07
15:55
จ., 20/07
2ชม. 55นาที
571 ฿
16:00
จ., 20/07
18:55
จ., 20/07
2ชม. 55นาที
571 ฿
05:00
จ., 20/07
08:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
05:00
จ., 20/07
08:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
05:00
จ., 20/07
08:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
05:00
จ., 20/07
08:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
08:00
จ., 20/07
11:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
08:00
จ., 20/07
11:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
08:00
จ., 20/07
11:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
08:00
จ., 20/07
11:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
13:00
จ., 20/07
16:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
13:00
จ., 20/07
16:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
13:00
จ., 20/07
16:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
13:00
จ., 20/07
16:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
16:00
จ., 20/07
19:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
16:00
จ., 20/07
19:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
16:00
จ., 20/07
19:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿
16:00
จ., 20/07
19:05
จ., 20/07
3ชม. 05นาที
571 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.