ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
พฤ., 06/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SE1


2ชม. 09น.
22:15
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hanoi
00:24
ศ., 07/10

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
99,000 đ

SE3


2ชม. 16น.
19:25
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hanoi
21:41
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
91,000 đ

SE7


2ชม. 16น.
06:00
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hanoi
08:16
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
107,000 đ

SE5


2ชม. 16น.
15:45
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hanoi
18:01
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
119,000 đ2ชม. 10น.
08:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
09:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
10:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
11:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
12:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
13:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
14:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
15:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
16:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
17:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:40
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 20น.
08:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
09:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
10:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
11:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
12:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
13:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
14:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
15:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
16:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
17:30
พฤ., 06/10

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:50
พฤ., 06/10

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.