ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
จ., 26/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SE1


2ชม. 05น.
22:15
จ., 26/02

ฮานอย
Hanoi
00:20
อ., 27/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
132,000 đ

SE7


2ชม. 11น.
05:50
จ., 26/02

ฮานอย
Hanoi
08:01
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
118,000 đ

SE19


2ชม. 11น.
19:55
จ., 26/02

ฮานอย
Hanoi
22:06
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
125,000 đ

SE5


2ชม. 12น.
08:40
จ., 26/02

ฮานอย
Hanoi
10:52
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
132,000 đ

SE3


2ชม. 12น.
19:20
จ., 26/02

ฮานอย
Hanoi
21:32
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
134,000 đ

SE9


2ชม. 20น.
13:50
จ., 26/02

ฮานอย
Hanoi
16:10
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
110,000 đ2ชม. 30น.
07:45
จ., 26/02

ฮานอย
Hoan Kiem
10:15
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
200,000 đ2ชม. 30น.
13:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hoan Kiem
16:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
200,000 đ2ชม. 30น.
06:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
06:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
07:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
07:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
08:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
08:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
09:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
09:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
10:00
จ., 26/02

ฮานอย
Hoan Kiem
12:30
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
10:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
11:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
11:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
12:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
12:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
13:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
13:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
14:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
14:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
15:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
15:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
16:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
16:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hoan Kiem
19:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
16:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
17:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
17:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
18:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
18:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ2ชม. 30น.
19:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
22:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 30น.
19:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
22:00
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Trang An
250,000 đ3ชม. 00น.
10:30
จ., 26/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:30
จ., 26/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.