ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
จ., 13/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน จันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SE1


2ชม. 10น.
22:00
จ., 13/02

ฮานอย
Hanoi
00:10
อ., 14/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
87,000 đ

SE3


2ชม. 16น.
19:20
จ., 13/02

ฮานอย
Hanoi
21:36
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
87,000 đ

SE7


2ชม. 17น.
06:10
จ., 13/02

ฮานอย
Hanoi
08:27
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
107,000 đ

SE5


2ชม. 18น.
15:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hanoi
17:48
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
114,000 đ2ชม. 10น.
05:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
07:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
05:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
07:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
06:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
08:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
06:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
08:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
07:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
07:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
08:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
08:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
09:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
09:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
10:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
10:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
11:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
11:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
12:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
12:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
13:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
13:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
14:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
14:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
15:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
15:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
16:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
16:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
17:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
17:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
18:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
18:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
19:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:40
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
19:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:41
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 20น.
05:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
07:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
05:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
07:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
06:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
08:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
06:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
08:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
07:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
07:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
08:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
08:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
09:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
09:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
10:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
10:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
11:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
11:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
12:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
12:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
13:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
13:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
14:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
14:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
15:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
15:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
16:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
16:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
17:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
17:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
18:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
18:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
19:30
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:50
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
19:31
จ., 13/02

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:51
จ., 13/02

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.