ขาไป
โฮจิมินห์ ฟานเที้ยต
จ., 22/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟานเที้ยต วัน จันทร์, 22 สิงหาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SPT2


3ชม. 52น.
06:45
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Saigon
10:37
จ., 22/08


Phan Thiet
161,000 đ5ชม. 00น.
07:00
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
12:00
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Trinh
160,000 đ5ชม. 00น.
08:30
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
13:30
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Trinh
160,000 đ5ชม. 00น.
14:00
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
19:00
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Trinh
160,000 đ5ชม. 00น.
16:00
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
21:00
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Trinh
160,000 đ5ชม. 00น.
19:00
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
00:00
อ., 23/08

ฟานเที้ยต
Phu Trinh
160,000 đ5ชม. 00น.
23:00
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
04:00
อ., 23/08

ฟานเที้ยต
Phu Trinh
160,000 đ4ชม. 00น.
08:10
จ., 22/08

โฮจิมินห์
District 1
12:10
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Thuy
450,000 đ4ชม. 00น.
10:10
จ., 22/08

โฮจิมินห์
District 1
14:10
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Thuy
450,000 đ4ชม. 30น.
07:30
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Airport
12:00
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Thuy
450,000 đ4ชม. 30น.
09:30
จ., 22/08

โฮจิมินห์
Airport
14:00
จ., 22/08

ฟานเที้ยต
Phu Thuy
450,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.