ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท
อา., 30/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป บัตเตอร์เวิร์ท วัน อาทิตย์, 30 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
EG9322


4ชม. 22น.
18:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
22:22
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
64.00 RM5ชม. 12น.
10:45
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
15:57
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 12น.
11:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
16:12
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 12น.
11:59
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
17:11
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 12น.
18:45
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
23:57
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 12น.
22:45
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
03:57
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 12น.
23:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
04:12
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 12น.
23:59
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
05:11
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
10:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:20
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
10:15
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:35
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
11:15
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:35
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
18:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:20
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
22:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:20
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
22:15
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:35
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
23:15
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:35
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.66 RM5ชม. 20น.
00:30
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:50
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
06:30
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:50
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
08:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
13:20
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
09:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:20
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
13:30
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:50
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
14:30
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:50
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
16:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:20
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
21:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:20
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
23:00
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:20
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM5ชม. 20น.
23:45
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:05
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
36.37 RM

EP9172


4ชม. 12น.
08:03
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
12:15
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
85.00 RM

EP9176


4ชม. 12น.
13:37
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
17:49
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
85.00 RM

EP9178


4ชม. 12น.
15:55
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
20:07
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
85.00 RM

EP9180


4ชม. 12น.
20:10
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
00:22
จ., 01/07

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
85.00 RM

EP9174


4ชม. 15น.
11:08
อา., 30/06

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
15:23
อา., 30/06

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
85.00 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.