ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ บัตเตอร์เวิร์ท
ศ., 15/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป บัตเตอร์เวิร์ท วัน ศุกร์, 15 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 12น.
10:45
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
15:57
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 12น.
11:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
16:12
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 12น.
11:59
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
17:11
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 12น.
18:45
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
23:57
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 12น.
22:45
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
03:57
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 12น.
23:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
04:12
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 12น.
23:59
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
05:11
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM

EG9322


4ชม. 22น.
18:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
22:22
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
67.00 RM5ชม. 20น.
10:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:20
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 20น.
10:15
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:35
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 20น.
11:15
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:35
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 20น.
18:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:20
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 20น.
22:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:20
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 20น.
22:15
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:35
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 20น.
23:15
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:35
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
34.20 RM5ชม. 20น.
00:30
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:50
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
06:30
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:50
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
08:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
13:20
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
09:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:20
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
14:30
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:50
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
16:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:20
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
21:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:20
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
23:00
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:20
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM5ชม. 20น.
23:45
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:05
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
สถานีขนส่งปีนังเซ็นทรัล
35.90 RM

EP9176


4ชม. 12น.
13:37
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
17:49
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
89.00 RM

EP9178


4ชม. 12น.
15:55
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
20:07
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
89.00 RM

EP9172


4ชม. 12น.
08:03
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
12:15
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
90.00 RM

EP9180


4ชม. 12น.
20:10
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
00:22
ส., 16/12

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
90.00 RM

EP9174


4ชม. 15น.
11:08
ศ., 15/12

กัวลาลัมเปอร์
KL Sentral
15:23
ศ., 15/12

บัตเตอร์เวิร์ท
Butterworth
89.00 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.