ขาไป
เกียวโต โตเกียว
อา., 23/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เกียวโต ไป โตเกียว วัน อาทิตย์, 23 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 64


2ชม. 07น.
21:38
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 200


2ชม. 09น.
06:14
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
08:23
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 70


2ชม. 09น.
07:06
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
09:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 250


2ชม. 09น.
20:15
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 478


2ชม. 09น.
20:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:03
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 480


2ชม. 09น.
21:12
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:21
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 486


2ชม. 09น.
21:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:39
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 202


2ชม. 10น.
06:29
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
08:39
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 68


2ชม. 10น.
06:47
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
08:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 58


2ชม. 10น.
20:47
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 60


2ชม. 10น.
21:02
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 76


2ชม. 11น.
08:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
10:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 82


2ชม. 11น.
09:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 88


2ชม. 11น.
10:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 342


2ชม. 11น.
11:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 358


2ชม. 11น.
12:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 374


2ชม. 11น.
13:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 390


2ชม. 11น.
14:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 392


2ชม. 11น.
14:16
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 406


2ชม. 11น.
15:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 228


2ชม. 11น.
15:16
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 418


2ชม. 11น.
16:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 234


2ชม. 11น.
16:16
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 170


2ชม. 11น.
17:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 238


2ชม. 11น.
17:16
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 176


2ชม. 11น.
18:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 242


2ชม. 11น.
18:16
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 456


2ชม. 11น.
19:13
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:24
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 246


2ชม. 11น.
19:16
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 462


2ชม. 11น.
19:48
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:59
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 62


2ชม. 11น.
21:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:32
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 288


2ชม. 12น.
06:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
09:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 72


2ชม. 12น.
07:24
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
09:36
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 74


2ชม. 12น.
07:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
09:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 208


2ชม. 12น.
07:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
10:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 212


2ชม. 12น.
08:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
10:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 2


2ชม. 12น.
08:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
10:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 4


2ชม. 12น.
09:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 8


2ชม. 12น.
10:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 10


2ชม. 12น.
10:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 338


2ชม. 12น.
10:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 14


2ชม. 12น.
11:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 90


2ชม. 12น.
11:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 354


2ชม. 12น.
11:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 18


2ชม. 12น.
12:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 92


2ชม. 12น.
12:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 370


2ชม. 12น.
12:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 22


2ชม. 12น.
13:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 94


2ชม. 12น.
13:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 386


2ชม. 12น.
13:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 26


2ชม. 12น.
14:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 96


2ชม. 12น.
14:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 402


2ชม. 12น.
14:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 30


2ชม. 12น.
15:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 98


2ชม. 12น.
15:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 160


2ชม. 12น.
15:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 34


2ชม. 12น.
16:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 420


2ชม. 12น.
16:24
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:36
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 100


2ชม. 12น.
16:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 168


2ชม. 12น.
16:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 38


2ชม. 12น.
17:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 434


2ชม. 12น.
17:24
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:36
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 40


2ชม. 12น.
17:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 102


2ชม. 12น.
17:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 44


2ชม. 12น.
18:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 446


2ชม. 12น.
18:24
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:36
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 46


2ชม. 12น.
18:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 104


2ชม. 12น.
18:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 50


2ชม. 12น.
19:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 184


2ชม. 12น.
19:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 458


2ชม. 12น.
19:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 460


2ชม. 12น.
19:39
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 52


2ชม. 12น.
19:45
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:57
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 188


2ชม. 12น.
19:54
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 468


2ชม. 12น.
20:09
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:21
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 56


2ชม. 12น.
20:21
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:33
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 470


2ชม. 12น.
20:24
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:36
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 192


2ชม. 12น.
20:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 472


2ชม. 12น.
20:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 474


2ชม. 12น.
20:39
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 482


2ชม. 12น.
21:15
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 66


2ชม. 13น.
06:38
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
08:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 80


2ชม. 14น.
09:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 6


2ชม. 14น.
10:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 12


2ชม. 14น.
11:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 16


2ชม. 14น.
12:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 20


2ชม. 14น.
13:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 24


2ชม. 14น.
14:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 28


2ชม. 14น.
15:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 32


2ชม. 14น.
16:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 36


2ชม. 14น.
17:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 42


2ชม. 14น.
18:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 48


2ชม. 14น.
19:01
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 206


2ชม. 15น.
07:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
09:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 78


2ชม. 15น.
08:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
10:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 216


2ชม. 15น.
09:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 84


2ชม. 15น.
09:39
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:54
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 86


2ชม. 15น.
09:48
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:03
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 218


2ชม. 15น.
10:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 220


2ชม. 15น.
11:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 222


2ชม. 15น.
12:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 224


2ชม. 15น.
13:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 380


2ชม. 15น.
13:36
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 226


2ชม. 15น.
14:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 396


2ชม. 15น.
14:36
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 400


2ชม. 15น.
14:48
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:03
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 404


2ชม. 15น.
15:06
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:21
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 230


2ชม. 15น.
15:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 412


2ชม. 15น.
15:39
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:54
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 414


2ชม. 15น.
15:48
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:03
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 416


2ชม. 15น.
16:06
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:21
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 236


2ชม. 15น.
16:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 422


2ชม. 15น.
16:36
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 426


2ชม. 15น.
16:48
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:03
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 430


2ชม. 15น.
17:06
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:21
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 172


2ชม. 15น.
17:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 436


2ชม. 15น.
17:36
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 442


2ชม. 15น.
18:06
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:21
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 178


2ชม. 15น.
18:30
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:45
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 448


2ชม. 15น.
18:36
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:51
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 450


2ชม. 15น.
18:39
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:54
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 454


2ชม. 15น.
19:06
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:21
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

NOZOMI 54


2ชม. 15น.
20:00
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:15
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 522


2ชม. 24น.
20:03
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:27
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 520


2ชม. 28น.
19:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:36
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 666


2ชม. 30น.
20:36
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:06
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 668


2ชม. 30น.
20:59
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
23:29
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 500


2ชม. 34น.
09:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 502


2ชม. 34น.
10:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 504


2ชม. 34น.
11:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 506


2ชม. 34น.
12:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 508


2ชม. 34น.
13:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 510


2ชม. 34น.
14:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 512


2ชม. 34น.
15:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 514


2ชม. 34น.
16:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 516


2ชม. 34น.
17:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 518


2ชม. 34น.
18:08
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 638


2ชม. 39น.
07:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
10:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 642


2ชม. 39น.
08:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 644


2ชม. 39น.
09:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 646


2ชม. 39น.
10:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 648


2ชม. 39น.
11:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 650


2ชม. 39น.
12:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 652


2ชม. 39น.
13:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 654


2ชม. 39น.
14:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 656


2ชม. 39น.
15:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 658


2ชม. 39น.
16:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 660


2ชม. 39น.
17:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 662


2ชม. 39น.
18:33
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:12
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 664


2ชม. 42น.
19:36
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:18
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 634


2ชม. 44น.
06:25
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
09:09
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 636


2ชม. 45น.
06:57
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
09:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

HIKARI 640


2ชม. 51น.
07:51
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
10:42
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 708


3ชม. 38น.
08:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
11:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 712


3ชม. 38น.
09:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
12:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 716


3ชม. 38น.
10:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
13:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 720


3ชม. 38น.
11:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
14:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 724


3ชม. 38น.
12:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
15:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 728


3ชม. 38น.
13:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
16:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 732


3ชม. 38น.
14:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
17:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 736


3ชม. 38น.
15:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
18:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 740


3ชม. 38น.
16:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
19:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 744


3ชม. 38น.
17:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
20:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 748


3ชม. 38น.
18:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
21:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

KODAMA 752


3ชม. 38น.
19:10
อา., 23/06

เกียวโต
เกียวโต
22:48
อา., 23/06

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,320

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.