Lượt đi
Hà Nội Sapa
T6, 03/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Sapa ngày đi Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
08:00
T6, 03/04
13:00
T6, 03/04
5h 00m 261,000 đ
14:30
T6, 03/04
19:30
T6, 03/04
5h 00m 261,000 đ
22:30
T6, 03/04
03:30
T7, 04/04
5h 00m 261,000 đ
22:45
T6, 03/04
03:45
T7, 04/04
5h 00m 314,000 đ
07:00
T6, 03/04
12:30
T6, 03/04
5h 30m 280,000 đ
07:00
T6, 03/04
13:00
T6, 03/04
6h 00m 217,000 đ
13:30
T6, 03/04
19:30
T6, 03/04
6h 00m 217,000 đ
21:30
T6, 03/04
03:30
T7, 04/04
6h 00m 217,000 đ
09:00
T6, 03/04
15:00
T6, 03/04
6h 00m Tạm dừng
12:30
T6, 03/04
18:30
T6, 03/04
6h 00m Tạm dừng
13:00
T6, 03/04
19:00
T6, 03/04
6h 00m Tạm dừng
21:45
T6, 03/04
03:45
T7, 04/04
6h 00m 270,000 đ
22:00
T6, 03/04
04:00
T7, 04/04
6h 00m 280,000 đ
22:00
T6, 03/04
03:00
T7, 04/04
5h 00m 550,000 đ
07:20
T6, 03/04
13:20
T6, 03/04
6h 00m 360,000 đ
13:00
T6, 03/04
19:00
T6, 03/04
6h 00m 360,000 đ
15:00
T6, 03/04
21:00
T6, 03/04
6h 00m 360,000 đ
22:00
T6, 03/04
04:00
T7, 04/04
6h 00m 360,000 đ
07:00
T6, 03/04
13:00
T6, 03/04
6h 00m 390,000 đ
SP1
21:35
T6, 03/04
05:30
T7, 04/04
7h 55m 200,000 đ
SP3
22:00
T6, 03/04
06:05
T7, 04/04
8h 05m 430,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.