Lượt đi
Hà Nội Sapa
T5, 09/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Sapa ngày đi Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
08:00
T5, 09/07
13:00
T5, 09/07
5h 00m
261,000 đ
14:30
T5, 09/07
19:30
T5, 09/07
5h 00m
261,000 đ
22:30
T5, 09/07
03:30
T6, 10/07
5h 00m
261,000 đ
23:00
T5, 09/07
04:00
T6, 10/07
5h 00m
261,000 đ
22:45
T5, 09/07
03:45
T6, 10/07
5h 00m
314,000 đ
07:00
T5, 09/07
12:30
T5, 09/07
5h 30m
280,000 đ
22:00
T5, 09/07
03:00
T6, 10/07
5h 00m
400,000 đ
07:00
T5, 09/07
13:00
T5, 09/07
6h 00m
217,000 đ
13:30
T5, 09/07
19:30
T5, 09/07
6h 00m
217,000 đ
21:30
T5, 09/07
03:30
T6, 10/07
6h 00m
217,000 đ
22:00
T5, 09/07
04:00
T6, 10/07
6h 00m
217,000 đ
07:20
T5, 09/07
13:20
T5, 09/07
6h 00m
240,000 đ
13:00
T5, 09/07
19:00
T5, 09/07
6h 00m
240,000 đ
15:00
T5, 09/07
21:00
T5, 09/07
6h 00m
240,000 đ
22:00
T5, 09/07
04:00
T6, 10/07
6h 00m
240,000 đ
07:00
T5, 09/07
13:00
T5, 09/07
6h 00m
260,000 đ
09:00
T5, 09/07
15:00
T5, 09/07
6h 00m
260,000 đ
12:30
T5, 09/07
18:30
T5, 09/07
6h 00m
260,000 đ
13:00
T5, 09/07
19:00
T5, 09/07
6h 00m
260,000 đ
21:45
T5, 09/07
03:45
T6, 10/07
6h 00m
270,000 đ
22:00
T5, 09/07
04:00
T6, 10/07
6h 00m
280,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.