Lượt đi
Jakarta Surabaya
T2, 01/11
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 11 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT690
04:00
T2, 01/11
05:30
T2, 01/11
1h 30m
557,738 Rp
JT692
07:00
T2, 01/11
08:30
T2, 01/11
1h 30m
557,738 Rp
JT592
13:00
T2, 01/11
14:30
T2, 01/11
1h 30m
557,738 Rp
JT596
15:30
T2, 01/11
17:00
T2, 01/11
1h 30m
557,738 Rp
JT598
16:30
T2, 01/11
18:00
T2, 01/11
1h 30m
557,738 Rp
QG172
12:20
T2, 01/11
13:35
T2, 01/11
1h 15m
688,971 Rp
QG170
16:05
T2, 01/11
17:30
T2, 01/11
1h 25m
688,971 Rp
QG710
04:30
T2, 01/11
06:00
T2, 01/11
1h 30m
688,971 Rp
QG714
05:30
T2, 01/11
07:00
T2, 01/11
1h 30m
688,971 Rp
QG716
10:30
T2, 01/11
12:00
T2, 01/11
1h 30m
688,971 Rp
ID7517
15:35
T2, 01/11
17:05
T2, 01/11
1h 30m
705,375 Rp
ID7511
06:05
T2, 01/11
07:30
T2, 01/11
1h 25m
770,991 Rp
ID6406
08:30
T2, 01/11
10:00
T2, 01/11
1h 30m
869,415 Rp
ID6572
11:10
T2, 01/11
12:40
T2, 01/11
1h 30m
869,415 Rp
ID6576
15:20
T2, 01/11
16:50
T2, 01/11
1h 30m
869,415 Rp
ID6582
16:10
T2, 01/11
17:40
T2, 01/11
1h 30m
869,415 Rp
QG720
15:30
T2, 01/11
17:15
T2, 01/11
1h 45m
1,131,881 Rp
GA448
07:30
T2, 01/11
09:10
T2, 01/11
1h 40m
1,607,598 Rp
GA320
15:00
T2, 01/11
16:40
T2, 01/11
1h 40m
1,607,598 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.