Lượt đi
Jakarta Surabaya
CN, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT598
17:45
CN, 18/04
19:15
CN, 18/04
1h 30m
557,427 Rp
QZ7680
06:10
CN, 18/04
07:35
CN, 18/04
1h 25m
592,267 Rp
JT690
05:00
CN, 18/04
06:30
CN, 18/04
1h 30m
592,267 Rp
JT748
06:00
CN, 18/04
07:30
CN, 18/04
1h 30m
592,267 Rp
JT692
08:00
CN, 18/04
09:30
CN, 18/04
1h 30m
592,267 Rp
JT578
10:00
CN, 18/04
11:30
CN, 18/04
1h 30m
592,267 Rp
JT596
16:00
CN, 18/04
17:30
CN, 18/04
1h 30m
592,267 Rp
QZ7688
16:15
CN, 18/04
17:45
CN, 18/04
1h 30m
592,267 Rp
QG718
12:45
CN, 18/04
14:10
CN, 18/04
1h 25m
696,785 Rp
QG710
04:10
CN, 18/04
05:40
CN, 18/04
1h 30m
696,785 Rp
QG714
05:30
CN, 18/04
07:00
CN, 18/04
1h 30m
696,785 Rp
QG252
06:50
CN, 18/04
08:20
CN, 18/04
1h 30m
696,785 Rp
QG722
08:40
CN, 18/04
10:10
CN, 18/04
1h 30m
696,785 Rp
QG716
10:40
CN, 18/04
12:10
CN, 18/04
1h 30m
696,785 Rp
QG720
16:05
CN, 18/04
17:35
CN, 18/04
1h 30m
696,785 Rp
QG726
19:00
CN, 18/04
20:30
CN, 18/04
1h 30m
696,785 Rp
QG736
18:30
CN, 18/04
20:10
CN, 18/04
1h 40m
696,785 Rp
ID6370
07:00
CN, 18/04
08:30
CN, 18/04
1h 30m
853,561 Rp
ID6582
17:00
CN, 18/04
18:30
CN, 18/04
1h 30m
853,561 Rp
ID7511
05:15
CN, 18/04
06:45
CN, 18/04
1h 30m
940,659 Rp
ID7513
09:35
CN, 18/04
11:05
CN, 18/04
1h 30m
940,659 Rp
ID7501
12:50
CN, 18/04
14:20
CN, 18/04
1h 30m
940,659 Rp
ID7517
15:45
CN, 18/04
17:15
CN, 18/04
1h 30m
940,659 Rp
ID7509
17:45
CN, 18/04
19:15
CN, 18/04
1h 30m
940,659 Rp
ID6572
09:00
CN, 18/04
10:30
CN, 18/04
1h 30m
992,918 Rp
ID6576
10:20
CN, 18/04
11:50
CN, 18/04
1h 30m
992,918 Rp
ID6578
15:00
CN, 18/04
16:30
CN, 18/04
1h 30m
992,918 Rp
GA312
11:10
CN, 18/04
12:45
CN, 18/04
1h 35m
1,550,346 Rp
GA316
13:25
CN, 18/04
15:05
CN, 18/04
1h 40m
1,550,346 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.