Lượt đi
Jakarta Surabaya
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT3690
05:30
T2, 17/08
07:00
T2, 17/08
1h 30m
904,233 đ
JT748
07:00
T2, 17/08
08:30
T2, 17/08
1h 30m
904,233 đ
JT3692
09:30
T2, 17/08
11:00
T2, 17/08
1h 30m
904,233 đ
JT3694
13:30
T2, 17/08
15:00
T2, 17/08
1h 30m
904,233 đ
JT3582
18:30
T2, 17/08
20:00
T2, 17/08
1h 30m
904,233 đ
JT590
19:00
T2, 17/08
20:30
T2, 17/08
1h 30m
904,233 đ
QZ7688
05:35
T2, 17/08
07:00
T2, 17/08
1h 25m
959,035 đ
QZ7680
06:55
T2, 17/08
08:20
T2, 17/08
1h 25m
959,035 đ
QZ698
10:00
T2, 17/08
11:25
T2, 17/08
1h 25m
959,035 đ
QZ689
14:10
T2, 17/08
15:35
T2, 17/08
1h 25m
959,035 đ
QZ690
18:25
T2, 17/08
19:50
T2, 17/08
1h 25m
959,035 đ
QZ7692
18:55
T2, 17/08
20:20
T2, 17/08
1h 25m
959,035 đ
JT3748
07:30
T2, 17/08
09:00
T2, 17/08
1h 30m
986,436 đ
JT692
09:00
T2, 17/08
10:30
T2, 17/08
1h 30m
986,436 đ
JT694
12:30
T2, 17/08
14:00
T2, 17/08
1h 30m
986,436 đ
QG170
15:50
T2, 17/08
17:20
T2, 17/08
1h 30m
1,013,837 đ
JT690
05:00
T2, 17/08
06:30
T2, 17/08
1h 30m
1,068,639 đ
QG716
12:00
T2, 17/08
13:30
T2, 17/08
1h 30m
1,068,639 đ
QG718
13:40
T2, 17/08
15:10
T2, 17/08
1h 30m
1,068,639 đ
QG712
05:45
T2, 17/08
07:20
T2, 17/08
1h 35m
1,068,639 đ
QG714
07:35
T2, 17/08
09:10
T2, 17/08
1h 35m
1,068,639 đ
ID7517
14:00
T2, 17/08
15:30
T2, 17/08
1h 30m
1,287,847 đ
ID8519
15:00
T2, 17/08
16:30
T2, 17/08
1h 30m
1,287,847 đ
ID8509
15:30
T2, 17/08
17:00
T2, 17/08
1h 30m
1,287,847 đ
ID7509
16:00
T2, 17/08
17:30
T2, 17/08
1h 30m
1,397,451 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.