Lượt đi
Jakarta Surabaya
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
ID7501
12:50
T2, 01/02
14:20
T2, 01/02
1h 30m
547,851 Rp
QG710
04:10
T2, 01/02
05:40
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT690
05:00
T2, 01/02
06:30
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT748
07:00
T2, 01/02
08:30
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT692
08:30
T2, 01/02
10:00
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT694
09:30
T2, 01/02
11:00
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT588
12:30
T2, 01/02
14:00
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT598
15:30
T2, 01/02
17:00
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT696
16:30
T2, 01/02
18:00
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
QG722
17:10
T2, 01/02
18:40
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
JT592
17:30
T2, 01/02
19:00
T2, 01/02
1h 30m
564,971 Rp
QG736
18:20
T2, 01/02
20:00
T2, 01/02
1h 40m
564,971 Rp
ID6572
09:00
T2, 01/02
10:30
T2, 01/02
1h 30m
599,212 Rp
ID6576
10:30
T2, 01/02
12:00
T2, 01/02
1h 30m
599,212 Rp
ID6406
13:00
T2, 01/02
14:30
T2, 01/02
1h 30m
599,212 Rp
SJ266
16:15
T2, 01/02
17:45
T2, 01/02
1h 30m
599,212 Rp
ID6370
06:00
T2, 01/02
07:30
T2, 01/02
1h 30m
633,453 Rp
QG252
06:50
T2, 01/02
08:20
T2, 01/02
1h 30m
684,813 Rp
QG716
19:00
T2, 01/02
20:30
T2, 01/02
1h 30m
684,813 Rp
QG726
08:00
T2, 01/02
09:35
T2, 01/02
1h 35m
684,813 Rp
GA306
07:25
T2, 01/02
08:55
T2, 01/02
1h 30m
1,506,590 Rp
GA312
11:05
T2, 01/02
12:45
T2, 01/02
1h 40m
1,489,470 Rp
GA308
08:45
T2, 01/02
10:25
T2, 01/02
1h 40m
1,506,590 Rp
GA316
13:25
T2, 01/02
15:05
T2, 01/02
1h 40m
1,506,590 Rp
GA448
15:45
T2, 01/02
17:25
T2, 01/02
1h 40m
1,506,590 Rp
GA326
19:30
T2, 01/02
21:10
T2, 01/02
1h 40m
1,506,590 Rp
GA328
20:00
T2, 01/02
21:45
T2, 01/02
1h 45m
1,506,590 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.