ขาไป
จาการ์ต้า สุราบายา
อา., 28/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก จาการ์ต้า ไป สุราบายา วัน อาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
ID6572


1ชม. 25น.
05:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
06:55
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
976,473 Rp

ID6308


1ชม. 25น.
06:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
07:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
976,473 Rp

ID6584


1ชม. 25น.
08:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
09:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
976,473 Rp

ID6592


1ชม. 25น.
10:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
11:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
976,473 Rp

JT694


1ชม. 25น.
10:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
11:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,013,870 Rp

JT690


1ชม. 30น.
03:40
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
05:10
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,013,870 Rp

ID6370


1ชม. 25น.
05:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
06:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,042,956 Rp

QG170


1ชม. 35น.
05:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
07:05
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,036,854 Rp

ID6596


1ชม. 25น.
11:15
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
12:40
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,105,284 Rp

ID6576


1ชม. 25น.
17:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
18:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,105,284 Rp

QG252


1ชม. 40น.
05:50
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
07:30
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,074,760 Rp

QG710


1ชม. 40น.
08:10
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
09:50
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,074,760 Rp

QG178


1ชม. 35น.
11:35
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
13:10
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,092,599 Rp

JT692


1ชม. 25น.
14:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
15:55
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,123,983 Rp

QG716


1ชม. 40น.
11:45
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
13:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,130,505 Rp

ID6578


1ชม. 25น.
15:10
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
16:35
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,169,690 Rp

ID7519


1ชม. 20น.
17:45
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
19:05
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,192,544 Rp

ID7513


1ชม. 25น.
08:40
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
10:05
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,192,544 Rp

ID7517


1ชม. 25น.
09:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
10:55
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,192,544 Rp

QG722


1ชม. 35น.
18:05
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
19:40
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,188,480 Rp

QG736


1ชม. 40น.
17:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
19:10
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,188,480 Rp

QG174


1ชม. 35น.
14:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
16:05
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,206,318 Rp

QG172


1ชม. 35น.
17:10
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
18:45
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,206,318 Rp

ID6406


1ชม. 25น.
13:05
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
14:30
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,238,251 Rp

ID6574


1ชม. 25น.
19:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
20:25
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,238,251 Rp

ID7515


1ชม. 20น.
12:35
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
13:55
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,256,949 Rp

ID7501


1ชม. 20น.
13:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
14:50
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,256,949 Rp

QG726


1ชม. 40น.
19:15
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
20:55
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,244,225 Rp

QG9720


1ชม. 40น.
20:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
21:40
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,244,225 Rp

ID7521


1ชม. 20น.
18:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
19:50
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,323,433 Rp

GA304


1ชม. 35น.
06:40
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
08:15
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,572,745 Rp

GA310


1ชม. 35น.
14:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
15:35
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,572,745 Rp

GA322


1ชม. 40น.
09:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
10:40
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,572,745 Rp

GA312


1ชม. 40น.
11:10
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
12:50
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,572,745 Rp

GA320


1ชม. 40น.
16:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
17:40
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,572,745 Rp

GA326


1ชม. 40น.
17:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
19:10
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,572,745 Rp

GA3284


1ชม. 40น.
19:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
21:10
อา., 28/07

สุราบายา
SUB
1,572,745 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.