Lượt đi
Jakarta Surabaya
T5, 16/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ năm, 16 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT690
05:00
T5, 16/07
06:30
T5, 16/07
1h 30m
839,670 đ
JT748
06:30
T5, 16/07
08:00
T5, 16/07
1h 30m
839,670 đ
JT692
08:00
T5, 16/07
09:30
T5, 16/07
1h 30m
839,670 đ
JT694
12:50
T5, 16/07
14:20
T5, 16/07
1h 30m
839,670 đ
QG720
14:40
T5, 16/07
16:10
T5, 16/07
1h 30m
918,390 đ
QG718
16:00
T5, 16/07
17:30
T5, 16/07
1h 30m
918,390 đ
QG712
05:45
T5, 16/07
07:20
T5, 16/07
1h 35m
918,390 đ
QG714
08:05
T5, 16/07
09:40
T5, 16/07
1h 35m
918,390 đ
QZ7688
05:35
T5, 16/07
07:05
T5, 16/07
1h 30m
944,629 đ
QZ7680
06:50
T5, 16/07
08:20
T5, 16/07
1h 30m
944,629 đ
QZ690
20:25
T5, 16/07
21:55
T5, 16/07
1h 30m
944,629 đ
QZ689
14:10
T5, 16/07
15:40
T5, 16/07
1h 30m
1,075,828 đ
QZ696
10:50
T5, 16/07
12:20
T5, 16/07
1h 30m
1,207,026 đ
ID7521
20:05
T5, 16/07
21:15
T5, 16/07
1h 10m
1,959,123 đ
ID7517
15:45
T5, 16/07
17:15
T5, 16/07
1h 30m
1,959,123 đ
ID7509
17:45
T5, 16/07
19:15
T5, 16/07
1h 30m
1,959,123 đ
ID7519
19:00
T5, 16/07
20:30
T5, 16/07
1h 30m
1,959,123 đ
QG178
20:15
T5, 16/07
21:35
T5, 16/07
1h 20m
2,079,220 đ
QG170
15:50
T5, 16/07
17:20
T5, 16/07
1h 30m
2,079,220 đ
QG174
17:30
T5, 16/07
19:00
T5, 16/07
1h 30m
2,079,220 đ
ID7511
05:15
T5, 16/07
06:45
T5, 16/07
1h 30m
2,085,353 đ
ID7513
09:35
T5, 16/07
11:05
T5, 16/07
1h 30m
2,085,353 đ
QG176
18:25
T5, 16/07
20:00
T5, 16/07
1h 35m
2,079,220 đ
ID7501
12:50
T5, 16/07
14:20
T5, 16/07
1h 30m
2,213,627 đ
GA318
15:10
T5, 16/07
16:45
T5, 16/07
1h 35m
2,414,052 đ
GA448
08:30
T5, 16/07
10:10
T5, 16/07
1h 40m
2,414,052 đ
GA310
10:05
T5, 16/07
11:45
T5, 16/07
1h 40m
2,414,052 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.