Lượt đi
Jakarta Surabaya
T4, 02/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ tư, 02 Tháng 12 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QZ7680
08:15
T4, 02/12
09:45
T4, 02/12
1h 30m
689,298 đ
QZ689
12:20
T4, 02/12
13:50
T4, 02/12
1h 30m
689,298 đ
QZ7688
09:15
T4, 02/12
10:40
T4, 02/12
1h 25m
744,442 đ
QZ690
17:00
T4, 02/12
18:25
T4, 02/12
1h 25m
744,442 đ
JT598
15:30
T4, 02/12
17:00
T4, 02/12
1h 30m
854,730 đ
QG710
04:10
T4, 02/12
05:40
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT890
04:30
T4, 02/12
06:00
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT690
05:00
T4, 02/12
06:30
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
QG714
06:00
T4, 02/12
07:30
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT748
06:20
T4, 02/12
07:50
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT588
08:30
T4, 02/12
10:00
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT692
09:00
T4, 02/12
10:30
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT596
13:00
T4, 02/12
14:30
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT696
16:30
T4, 02/12
18:00
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT592
17:30
T4, 02/12
19:00
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
JT590
19:00
T4, 02/12
20:30
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
QG716
19:20
T4, 02/12
20:50
T4, 02/12
1h 30m
965,018 đ
QG726
07:00
T4, 02/12
08:35
T4, 02/12
1h 35m
965,018 đ
QG720
15:40
T4, 02/12
17:20
T4, 02/12
1h 40m
965,018 đ
QG170
17:10
T4, 02/12
18:40
T4, 02/12
1h 30m
1,130,450 đ
JT6572
08:00
T4, 02/12
09:30
T4, 02/12
1h 30m
1,295,881 đ
JT6576
10:30
T4, 02/12
12:00
T4, 02/12
1h 30m
1,295,881 đ
JT6578
15:00
T4, 02/12
16:30
T4, 02/12
1h 30m
1,295,881 đ
JT6582
17:00
T4, 02/12
18:30
T4, 02/12
1h 30m
1,295,881 đ
JT6308
18:30
T4, 02/12
20:00
T4, 02/12
1h 30m
1,295,881 đ
JT8580
19:30
T4, 02/12
21:00
T4, 02/12
1h 30m
1,295,881 đ
QG718
13:40
T4, 02/12
15:10
T4, 02/12
1h 30m
1,406,169 đ
QG722
16:40
T4, 02/12
18:20
T4, 02/12
1h 40m
1,406,169 đ
ID7517
11:10
T4, 02/12
12:40
T4, 02/12
1h 30m
1,571,601 đ
ID7509
16:20
T4, 02/12
17:50
T4, 02/12
1h 30m
1,571,601 đ
GA306
07:25
T4, 02/12
08:55
T4, 02/12
1h 30m
2,260,899 đ
GA320
16:10
T4, 02/12
17:50
T4, 02/12
1h 40m
2,233,327 đ
GA308
08:45
T4, 02/12
10:25
T4, 02/12
1h 40m
2,260,899 đ
GA448
09:25
T4, 02/12
11:05
T4, 02/12
1h 40m
2,260,899 đ
GA312
11:05
T4, 02/12
12:45
T4, 02/12
1h 40m
2,260,899 đ
GA316
13:25
T4, 02/12
15:05
T4, 02/12
1h 40m
2,260,899 đ
GA322
17:10
T4, 02/12
18:50
T4, 02/12
1h 40m
2,260,899 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.