Lượt đi
Osaka Tokyo
CN, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Osaka đến Tokyo ngày đi Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
MM311
07:35
CN, 18/04
09:05
CN, 18/04
1h 30m
¥ 7,566
MM313
10:55
CN, 18/04
12:25
CN, 18/04
1h 30m
¥ 8,219
NOZOMI 64
21:24
CN, 18/04
23:38
CN, 18/04
2h 14m
¥ 13,870
NOZOMI 38
17:09
CN, 18/04
19:28
CN, 18/04
2h 19m
¥ 13,870
NOZOMI 62
21:06
CN, 18/04
23:25
CN, 18/04
2h 19m
¥ 13,870
NOZOMI 240
16:57
CN, 18/04
19:17
CN, 18/04
2h 20m
¥ 13,870
NOZOMI 60
20:48
CN, 18/04
23:08
CN, 18/04
2h 20m
¥ 13,870
NOZOMI 40
17:24
CN, 18/04
19:46
CN, 18/04
2h 22m
¥ 13,870
NOZOMI 58
20:24
CN, 18/04
22:46
CN, 18/04
2h 22m
¥ 13,870
NOZOMI 468
21:00
CN, 18/04
23:22
CN, 18/04
2h 22m
¥ 13,870
NOZOMI 200
06:00
CN, 18/04
08:23
CN, 18/04
2h 23m
¥ 13,870
NOZOMI 242
17:15
CN, 18/04
19:38
CN, 18/04
2h 23m
¥ 13,870
NOZOMI 116
17:33
CN, 18/04
19:56
CN, 18/04
2h 23m
¥ 13,870
NOZOMI 202
06:03
CN, 18/04
08:27
CN, 18/04
2h 24m
¥ 13,870
NOZOMI 204
06:15
CN, 18/04
08:39
CN, 18/04
2h 24m
¥ 13,870
NOZOMI 80
06:24
CN, 18/04
08:51
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 82
06:33
CN, 18/04
09:00
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 84
06:51
CN, 18/04
09:18
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 86
07:09
CN, 18/04
09:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 88
07:30
CN, 18/04
09:57
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 210
07:39
CN, 18/04
10:06
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 90
07:57
CN, 18/04
10:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 94
08:30
CN, 18/04
10:57
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 216
08:39
CN, 18/04
11:06
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 96
08:57
CN, 18/04
11:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 4
09:09
CN, 18/04
11:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 102
09:57
CN, 18/04
12:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 8
10:09
CN, 18/04
12:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 222
10:57
CN, 18/04
13:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 14
11:09
CN, 18/04
13:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 224
11:57
CN, 18/04
14:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 18
12:09
CN, 18/04
14:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 226
12:57
CN, 18/04
15:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 22
13:09
CN, 18/04
15:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 228
13:57
CN, 18/04
16:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 26
14:09
CN, 18/04
16:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 230
14:57
CN, 18/04
17:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 30
15:09
CN, 18/04
17:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 402
15:39
CN, 18/04
18:06
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 234
15:57
CN, 18/04
18:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 34
16:09
CN, 18/04
18:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 238
16:39
CN, 18/04
19:06
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 244
17:57
CN, 18/04
20:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 44
18:09
CN, 18/04
20:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 118
18:33
CN, 18/04
21:00
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 248
18:57
CN, 18/04
21:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 50
19:09
CN, 18/04
21:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 450
19:33
CN, 18/04
22:00
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 252
19:57
CN, 18/04
22:24
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 56
20:09
CN, 18/04
22:36
CN, 18/04
2h 27m
¥ 13,870
NOZOMI 92
08:15
CN, 18/04
10:45
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 2
08:45
CN, 18/04
11:15
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 98
09:24
CN, 18/04
11:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 100
09:33
CN, 18/04
12:03
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 10
10:24
CN, 18/04
12:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 12
10:45
CN, 18/04
13:15
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 104
11:24
CN, 18/04
13:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 16
11:45
CN, 18/04
14:15
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 106
12:24
CN, 18/04
14:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 20
12:45
CN, 18/04
15:15
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 108
13:24
CN, 18/04
15:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 24
13:45
CN, 18/04
16:15
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 382
14:21
CN, 18/04
16:51
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 110
14:24
CN, 18/04
16:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 386
14:33
CN, 18/04
17:03
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 232
15:15
CN, 18/04
17:45
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 112
15:24
CN, 18/04
17:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 236
16:15
CN, 18/04
18:45
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 114
16:24
CN, 18/04
18:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 246
18:15
CN, 18/04
20:45
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 46
18:24
CN, 18/04
20:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 446
19:15
CN, 18/04
21:45
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 52
19:24
CN, 18/04
21:54
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
NOZOMI 54
19:45
CN, 18/04
22:15
CN, 18/04
2h 30m
¥ 13,870
HIKARI 666
20:27
CN, 18/04
23:01
CN, 18/04
2h 34m
¥ 13,870
HIKARI 668
20:45
CN, 18/04
23:20
CN, 18/04
2h 35m
¥ 13,870
HIKARI 660
17:18
CN, 18/04
20:05
CN, 18/04
2h 47m
¥ 13,870
HIKARI 642
08:18
CN, 18/04
11:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 500
08:48
CN, 18/04
11:42
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 644
09:18
CN, 18/04
12:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 646
10:18
CN, 18/04
13:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 648
11:18
CN, 18/04
14:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 650
12:18
CN, 18/04
15:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 652
13:18
CN, 18/04
16:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 654
14:18
CN, 18/04
17:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 656
15:18
CN, 18/04
18:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 658
16:18
CN, 18/04
19:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 518
17:48
CN, 18/04
20:42
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 662
18:18
CN, 18/04
21:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 664
19:18
CN, 18/04
22:12
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 522
19:48
CN, 18/04
22:42
CN, 18/04
2h 54m
¥ 13,870
HIKARI 634
06:09
CN, 18/04
09:06
CN, 18/04
2h 57m
¥ 13,870
HIKARI 640
07:36
CN, 18/04
10:35
CN, 18/04
2h 59m
¥ 13,870
HIKARI 636
06:36
CN, 18/04
09:42
CN, 18/04
3h 06m
¥ 13,870
KODAMA 744
16:54
CN, 18/04
20:40
CN, 18/04
3h 46m
¥ 13,870
KODAMA 708
07:54
CN, 18/04
11:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 712
08:54
CN, 18/04
12:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 716
09:54
CN, 18/04
13:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 720
10:54
CN, 18/04
14:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 724
11:54
CN, 18/04
15:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 728
12:54
CN, 18/04
16:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 732
13:54
CN, 18/04
17:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 736
14:54
CN, 18/04
18:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 740
15:54
CN, 18/04
19:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 748
17:54
CN, 18/04
21:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870
KODAMA 752
18:54
CN, 18/04
22:48
CN, 18/04
3h 54m
¥ 13,870

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.