ขาไป
Osaka Tokyo
อ., 22/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Osaka ไป Tokyo วัน อังคาร, 22 มิถุนายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
NOZOMI 64
21:24
อ., 22/06
23:38
อ., 22/06
2ชม. 14นาที
¥ 13,870
NOZOMI 34
16:09
อ., 22/06
18:28
อ., 22/06
2ชม. 19นาที
¥ 13,870
NOZOMI 238
16:39
อ., 22/06
18:58
อ., 22/06
2ชม. 19นาที
¥ 13,870
NOZOMI 38
17:09
อ., 22/06
19:28
อ., 22/06
2ชม. 19นาที
¥ 13,870
NOZOMI 56
20:09
อ., 22/06
22:28
อ., 22/06
2ชม. 19นาที
¥ 13,870
NOZOMI 62
21:06
อ., 22/06
23:25
อ., 22/06
2ชม. 19นาที
¥ 13,870
NOZOMI 234
15:57
อ., 22/06
18:17
อ., 22/06
2ชม. 20นาที
¥ 13,870
NOZOMI 240
16:57
อ., 22/06
19:17
อ., 22/06
2ชม. 20นาที
¥ 13,870
NOZOMI 252
19:57
อ., 22/06
22:17
อ., 22/06
2ชม. 20นาที
¥ 13,870
NOZOMI 60
20:48
อ., 22/06
23:08
อ., 22/06
2ชม. 20นาที
¥ 13,870
NOZOMI 114
16:24
อ., 22/06
18:46
อ., 22/06
2ชม. 22นาที
¥ 13,870
NOZOMI 58
20:24
อ., 22/06
22:46
อ., 22/06
2ชม. 22นาที
¥ 13,870
NOZOMI 200
06:00
อ., 22/06
08:23
อ., 22/06
2ชม. 23นาที
¥ 13,870
NOZOMI 2
08:45
อ., 22/06
11:08
อ., 22/06
2ชม. 23นาที
¥ 13,870
NOZOMI 12
10:45
อ., 22/06
13:08
อ., 22/06
2ชม. 23นาที
¥ 13,870
NOZOMI 32
15:45
อ., 22/06
18:08
อ., 22/06
2ชม. 23นาที
¥ 13,870
NOZOMI 236
16:15
อ., 22/06
18:38
อ., 22/06
2ชม. 23นาที
¥ 13,870
NOZOMI 36
16:45
อ., 22/06
19:08
อ., 22/06
2ชม. 23นาที
¥ 13,870
NOZOMI 242
17:15
อ., 22/06
19:38
อ., 22/06
2ชม. 23นาที
¥ 13,870
NOZOMI 202
06:03
อ., 22/06
08:27
อ., 22/06
2ชม. 24นาที
¥ 13,870
NOZOMI 204
06:15
อ., 22/06
08:39
อ., 22/06
2ชม. 24นาที
¥ 13,870
NOZOMI 80
06:24
อ., 22/06
08:51
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 82
06:33
อ., 22/06
09:00
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 206
06:42
อ., 22/06
09:09
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 84
06:51
อ., 22/06
09:18
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 86
07:09
อ., 22/06
09:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 88
07:30
อ., 22/06
09:57
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 210
07:39
อ., 22/06
10:06
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 90
07:57
อ., 22/06
10:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 214
08:09
อ., 22/06
10:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 94
08:30
อ., 22/06
10:57
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 216
08:39
อ., 22/06
11:06
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 96
08:57
อ., 22/06
11:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 4
09:09
อ., 22/06
11:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 102
09:57
อ., 22/06
12:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 8
10:09
อ., 22/06
12:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 222
10:57
อ., 22/06
13:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 14
11:09
อ., 22/06
13:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 224
11:57
อ., 22/06
14:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 18
12:09
อ., 22/06
14:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 226
12:57
อ., 22/06
15:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 22
13:09
อ., 22/06
15:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 228
13:57
อ., 22/06
16:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 26
14:09
อ., 22/06
16:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 230
14:57
อ., 22/06
17:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 30
15:09
อ., 22/06
17:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 244
17:57
อ., 22/06
20:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 44
18:09
อ., 22/06
20:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 118
18:33
อ., 22/06
21:00
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 248
18:57
อ., 22/06
21:24
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 50
19:09
อ., 22/06
21:36
อ., 22/06
2ชม. 27นาที
¥ 13,870
NOZOMI 208
07:15
อ., 22/06
09:45
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 212
07:45
อ., 22/06
10:15
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 92
08:15
อ., 22/06
10:45
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 218
09:15
อ., 22/06
11:45
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 98
09:24
อ., 22/06
11:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 100
09:33
อ., 22/06
12:03
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 220
10:15
อ., 22/06
12:45
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 10
10:24
อ., 22/06
12:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 104
11:24
อ., 22/06
13:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 16
11:45
อ., 22/06
14:15
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 106
12:24
อ., 22/06
14:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 20
12:45
อ., 22/06
15:15
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 108
13:24
อ., 22/06
15:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 24
13:45
อ., 22/06
16:15
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 110
14:24
อ., 22/06
16:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 28
14:45
อ., 22/06
17:15
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 232
15:15
อ., 22/06
17:45
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 112
15:24
อ., 22/06
17:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 40
17:24
อ., 22/06
19:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 116
17:33
อ., 22/06
20:03
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 42
17:45
อ., 22/06
20:15
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 246
18:15
อ., 22/06
20:45
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 46
18:24
อ., 22/06
20:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 52
19:24
อ., 22/06
21:54
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
NOZOMI 54
19:45
อ., 22/06
22:15
อ., 22/06
2ชม. 30นาที
¥ 13,870
HIKARI 666
20:27
อ., 22/06
23:01
อ., 22/06
2ชม. 34นาที
¥ 13,870
HIKARI 668
20:45
อ., 22/06
23:20
อ., 22/06
2ชม. 35นาที
¥ 13,870
HIKARI 500
08:48
อ., 22/06
11:35
อ., 22/06
2ชม. 47นาที
¥ 13,870
HIKARI 504
10:48
อ., 22/06
13:35
อ., 22/06
2ชม. 47นาที
¥ 13,870
HIKARI 506
11:48
อ., 22/06
14:35
อ., 22/06
2ชม. 47นาที
¥ 13,870
HIKARI 514
15:48
อ., 22/06
18:35
อ., 22/06
2ชม. 47นาที
¥ 13,870
HIKARI 658
16:18
อ., 22/06
19:05
อ., 22/06
2ชม. 47นาที
¥ 13,870
HIKARI 516
16:48
อ., 22/06
19:35
อ., 22/06
2ชม. 47นาที
¥ 13,870
HIKARI 522
19:48
อ., 22/06
22:35
อ., 22/06
2ชม. 47นาที
¥ 13,870
HIKARI 638
07:18
อ., 22/06
10:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 642
08:18
อ., 22/06
11:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 644
09:18
อ., 22/06
12:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 646
10:18
อ., 22/06
13:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 648
11:18
อ., 22/06
14:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 650
12:18
อ., 22/06
15:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 652
13:18
อ., 22/06
16:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 654
14:18
อ., 22/06
17:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 656
15:18
อ., 22/06
18:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 660
17:18
อ., 22/06
20:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 662
18:18
อ., 22/06
21:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 664
19:18
อ., 22/06
22:12
อ., 22/06
2ชม. 54นาที
¥ 13,870
HIKARI 634
06:09
อ., 22/06
09:06
อ., 22/06
2ชม. 57นาที
¥ 13,870
HIKARI 640
07:36
อ., 22/06
10:35
อ., 22/06
2ชม. 59นาที
¥ 13,870
HIKARI 636
06:36
อ., 22/06
09:42
อ., 22/06
3ชม. 06นาที
¥ 13,870
KODAMA 744
16:54
อ., 22/06
20:40
อ., 22/06
3ชม. 46นาที
¥ 13,870
KODAMA 708
07:54
อ., 22/06
11:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 712
08:54
อ., 22/06
12:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 716
09:54
อ., 22/06
13:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 720
10:54
อ., 22/06
14:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 724
11:54
อ., 22/06
15:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 728
12:54
อ., 22/06
16:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 732
13:54
อ., 22/06
17:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 736
14:54
อ., 22/06
18:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 740
15:54
อ., 22/06
19:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 748
17:54
อ., 22/06
21:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870
KODAMA 752
18:54
อ., 22/06
22:48
อ., 22/06
3ชม. 54นาที
¥ 13,870

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.