Lượt đi
Osaka Tokyo
CN, 11/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Osaka đến Tokyo ngày đi Chủ nhật, 11 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 
JL102


1h 05m
07:10
CN, 11/12

OSAKA
ITM
08:15
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 12,610

JL104


1h 10m
07:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
08:40
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 12,610

JL106


1h 05m
08:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
09:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 13,326

JL110


1h 05m
09:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
10:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 13,326

JL112


1h 05m
10:35
CN, 11/12

OSAKA
ITM
11:40
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 13,326

JL114


1h 05m
11:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
12:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 13,326

JL116


1h 05m
12:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
13:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 13,326

JL118


1h 05m
13:35
CN, 11/12

OSAKA
ITM
14:40
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 13,326

JL120


1h 05m
14:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
15:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 13,326

JL124


1h 05m
15:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
16:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 14,903

JL126


1h 05m
16:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
17:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 14,9038h 00m
23:00
CN, 11/12

OSAKA
Umeda
07:00
T2, 12/12

TOKYO
Ga Tokyo
¥ 7,1308h 30m
21:30
CN, 11/12

OSAKA
Umeda
06:00
T2, 12/12

TOKYO
Shinjuku
¥ 6,650

NOZOMI 64


2h 21m
21:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 200


2h 23m
06:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:23
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 202


2h 24m
06:03
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 204


2h 24m
06:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:39
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 82


2h 24m
06:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:57
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 58


2h 24m
20:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:57
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 464


2h 24m
20:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 60


2h 24m
20:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 466


2h 24m
20:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:21
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 186


2h 24m
21:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:39
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 178


2h 26m
19:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:59
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 62


2h 26m
21:06
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:32
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 80


2h 27m
06:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 84


2h 27m
06:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:18
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 206


2h 27m
06:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 86


2h 27m
07:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 88


2h 27m
07:30
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:57
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 210


2h 27m
07:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:06
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 90


2h 27m
07:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 2


2h 27m
08:30
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:57
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 216


2h 27m
08:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:06
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 96


2h 27m
08:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 4


2h 27m
09:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 102


2h 27m
09:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 8


2h 27m
10:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 222


2h 27m
10:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 14


2h 27m
11:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 224


2h 27m
11:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 18


2h 27m
12:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 226


2h 27m
12:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 22


2h 27m
13:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 228


2h 27m
13:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 376


2h 27m
14:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 26


2h 27m
14:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 388


2h 27m
14:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:06
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 230


2h 27m
14:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 392


2h 27m
15:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 394


2h 27m
15:06
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:33
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 30


2h 27m
15:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 160


2h 27m
15:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 406


2h 27m
16:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 408


2h 27m
16:06
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:33
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 34


2h 27m
16:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 238


2h 27m
16:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:06
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 166


2h 27m
16:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 420


2h 27m
17:06
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:33
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 38


2h 27m
17:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 426


2h 27m
17:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:06
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 170


2h 27m
17:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 430


2h 27m
18:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 44


2h 27m
18:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 118


2h 27m
18:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:00
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 438


2h 27m
18:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:06
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 174


2h 27m
18:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 50


2h 27m
19:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 52


2h 27m
19:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 456


2h 27m
19:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 252


2h 27m
20:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 182


2h 27m
20:06
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:33
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 56


2h 27m
20:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 254


2h 27m
20:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 460


2h 27m
20:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 462


2h 27m
20:27
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 468


2h 27m
21:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,8709h 25m
22:30
CN, 11/12

OSAKA
Umeda
07:55
T2, 12/12

TOKYO
Shinjuku
¥ 5,990

NOZOMI 212


2h 30m
07:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 92


2h 30m
08:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 94


2h 30m
08:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 98


2h 30m
09:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 100


2h 30m
09:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 6


2h 30m
09:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 10


2h 30m
10:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 12


2h 30m
10:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 332


2h 30m
11:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 104


2h 30m
11:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 16


2h 30m
11:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 348


2h 30m
12:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 106


2h 30m
12:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 354


2h 30m
12:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 20


2h 30m
12:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 108


2h 30m
13:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 370


2h 30m
13:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 24


2h 30m
13:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 380


2h 30m
14:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 110


2h 30m
14:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 28


2h 30m
14:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 390


2h 30m
14:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:21
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 232


2h 30m
15:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 396


2h 30m
15:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 112


2h 30m
15:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 400


2h 30m
15:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 32


2h 30m
15:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 404


2h 30m
15:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:21
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 236


2h 30m
16:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 410


2h 30m
16:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 114


2h 30m
16:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 164


2h 30m
16:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 36


2h 30m
16:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 416


2h 30m
16:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:21
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 242


2h 30m
17:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 422


2h 30m
17:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 40


2h 30m
17:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 116


2h 30m
17:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 42


2h 30m
17:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 428


2h 30m
17:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:21
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 246


2h 30m
18:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 434


2h 30m
18:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 46


2h 30m
18:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 48


2h 30m
18:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 440


2h 30m
18:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:21
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 446


2h 30m
19:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 452


2h 30m
19:42
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 54


2h 30m
19:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 454


2h 30m
19:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:21
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,8709h 00m
21:30
CN, 11/12

OSAKA
Umeda
06:30
T2, 12/12

TOKYO
Ikebukuro
¥ 6,650

HIKARI 668


2h 44m
20:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:29
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 666


2h 48m
20:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:09
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 638


2h 54m
07:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 642


2h 54m
08:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 500


2h 54m
08:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 644


2h 54m
09:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 502


2h 54m
09:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 646


2h 54m
10:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 504


2h 54m
10:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 648


2h 54m
11:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 506


2h 54m
11:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 650


2h 54m
12:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 508


2h 54m
12:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 652


2h 54m
13:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 510


2h 54m
13:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 654


2h 54m
14:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 512


2h 54m
14:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 656


2h 54m
15:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 514


2h 54m
15:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 658


2h 54m
16:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 516


2h 54m
16:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 660


2h 54m
17:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 518


2h 54m
17:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 662


2h 54m
18:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 520


2h 54m
18:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 522


2h 54m
19:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 634


2h 57m
06:12
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:09
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 664


2h 57m
19:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:18
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,8709h 20m
21:00
CN, 11/12

OSAKA
Umeda
06:20
T2, 12/12

TOKYO
Ikebukuro
¥ 6,650

HIKARI 636


3h 03m
06:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 640


3h 06m
07:36
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,8709h 40m
20:50
CN, 11/12

OSAKA
Namba
06:30
T2, 12/12

TOKYO
Ikebukuro
¥ 6,650

JL130


1h 05m
18:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
19:35
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 16,479

JL134


1h 05m
19:35
CN, 11/12

OSAKA
ITM
20:40
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 16,479

JL128


1h 10m
17:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
18:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 16,4799h 55m
21:00
CN, 11/12

OSAKA
Umeda
06:55
T2, 12/12

TOKYO
Shinjuku
¥ 6,650

NH94


1h 05m
07:10
CN, 11/12

OSAKA
KIX
08:15
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 16,766

JL138


1h 10m
20:15
CN, 11/12

OSAKA
ITM
21:25
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 16,766

JL228


1h 10m
21:05
CN, 11/12

OSAKA
KIX
22:15
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 16,766

NH3822


1h 15m
11:05
CN, 11/12

OSAKA
KIX
12:20
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 16,766

KODAMA 708


3h 54m
07:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 712


3h 54m
08:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 716


3h 54m
09:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 720


3h 54m
10:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 724


3h 54m
11:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 728


3h 54m
12:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 732


3h 54m
13:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 736


3h 54m
14:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 740


3h 54m
15:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 744


3h 54m
16:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 748


3h 54m
17:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 752


3h 54m
18:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NH96


1h 15m
08:25
CN, 11/12

OSAKA
KIX
09:40
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 17,339

NH3824


1h 15m
14:10
CN, 11/12

OSAKA
KIX
15:25
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 17,339

NH2176


1h 15m
07:50
CN, 11/12

OSAKA
ITM
09:05
CN, 11/12

TOKYO
NRT
¥ 17,9128h 00m
23:00
CN, 11/12

OSAKA
Umeda
07:00
T2, 12/12

TOKYO
Ga Tokyo
¥ 11,020

NH2178


1h 25m
14:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
15:25
CN, 11/12

TOKYO
NRT
¥ 18,772

NH986


1h 05m
07:05
CN, 11/12

OSAKA
ITM
08:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH16


1h 10m
08:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
09:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH18


1h 10m
09:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
10:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH20


1h 10m
10:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
11:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH22


1h 10m
11:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
12:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH24


1h 10m
12:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
13:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH26


1h 10m
13:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
14:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH28


1h 10m
14:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
15:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH30


1h 10m
15:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
16:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH32


1h 10m
16:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
17:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH34


1h 10m
17:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
18:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH36


1h 10m
18:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
19:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH38


1h 10m
19:00
CN, 11/12

OSAKA
ITM
20:10
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH40


1h 10m
20:20
CN, 11/12

OSAKA
ITM
21:30
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH14


1h 15m
07:30
CN, 11/12

OSAKA
ITM
08:45
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH992


1h 15m
15:40
CN, 11/12

OSAKA
KIX
16:55
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 19,202

NH100


1h 05m
22:25
CN, 11/12

OSAKA
KIX
23:30
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 20,778

NH98


1h 10m
21:05
CN, 11/12

OSAKA
KIX
22:15
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 20,778

JL3006


1h 25m
14:35
CN, 11/12

OSAKA
ITM
16:00
CN, 11/12

TOKYO
NRT
¥ 21,494

NH3826


1h 15m
17:35
CN, 11/12

OSAKA
KIX
18:50
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 24,790

JL220


1h 00m
06:50
CN, 11/12

OSAKA
KIX
07:50
CN, 11/12

TOKYO
HND
¥ 25,507

JL6002


1h 20m
10:05
CN, 11/12

OSAKA
KIX
11:25
CN, 11/12

TOKYO
NRT
¥ 30,952

JL6004


1h 25m
07:35
CN, 11/12

OSAKA
KIX
09:00
CN, 11/12

TOKYO
NRT
¥ 30,952

JL6008


1h 30m
14:30
CN, 11/12

OSAKA
KIX
16:00
CN, 11/12

TOKYO
NRT
¥ 30,952

JL6036


1h 30m
20:40
CN, 11/12

OSAKA
KIX
22:10
CN, 11/12

TOKYO
NRT
¥ 30,952

NOZOMI 64


2h 14m
21:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:38
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 58


2h 17m
20:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:50
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 60


2h 17m
20:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:05
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 86


2h 19m
07:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:28
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 88


2h 19m
07:30
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:49
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 38


2h 19m
17:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:28
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 56


2h 19m
20:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:28
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 62


2h 19m
21:06
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:25
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 84


2h 20m
06:51
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:11
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 206


2h 20m
06:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:17
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 112


2h 22m
15:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:46
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 40


2h 22m
17:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:46
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 200


2h 23m
06:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:23
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 232


2h 23m
15:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:38
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 32


2h 23m
15:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:08
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 36


2h 23m
16:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:08
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 242


2h 23m
17:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:38
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 116


2h 23m
17:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:56
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 42


2h 23m
17:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:08
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 202


2h 24m
06:03
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 204


2h 24m
06:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:39
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 82


2h 24m
06:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:57
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 80


2h 27m
06:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
08:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 90


2h 27m
07:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 2


2h 27m
08:30
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:57
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 96


2h 27m
08:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 4


2h 27m
09:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 102


2h 27m
09:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 8


2h 27m
10:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 14


2h 27m
11:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 224


2h 27m
11:57
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:24
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 18


2h 27m
12:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 22


2h 27m
13:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 26


2h 27m
14:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 30


2h 27m
15:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 34


2h 27m
16:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 44


2h 27m
18:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 118


2h 27m
18:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:00
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 50


2h 27m
19:09
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:36
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 52


2h 27m
19:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:51
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 252


2h 27m
20:00
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:27
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 92


2h 30m
08:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 94


2h 30m
08:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 98


2h 30m
09:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 100


2h 30m
09:33
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:03
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 10


2h 30m
10:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 12


2h 30m
10:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 104


2h 30m
11:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 16


2h 30m
11:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 106


2h 30m
12:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 20


2h 30m
12:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 108


2h 30m
13:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 24


2h 30m
13:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 110


2h 30m
14:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 28


2h 30m
14:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 236


2h 30m
16:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 114


2h 30m
16:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 246


2h 30m
18:15
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:45
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 46


2h 30m
18:24
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:54
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 48


2h 30m
18:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 54


2h 30m
19:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:15
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 668


2h 37m
20:45
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:22
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 666


2h 41m
20:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
23:02
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 638


2h 47m
07:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
10:05
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 656


2h 47m
15:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:05
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 660


2h 47m
17:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:05
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 662


2h 47m
18:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:05
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 642


2h 54m
08:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 644


2h 54m
09:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 646


2h 54m
10:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 648


2h 54m
11:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 650


2h 54m
12:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 652


2h 54m
13:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 654


2h 54m
14:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 514


2h 54m
15:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 658


2h 54m
16:18
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:12
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 518


2h 54m
17:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 520


2h 54m
18:48
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:42
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 636


2h 56m
06:39
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:35
CN, 11/12

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 634


2h 57m
06:12
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
09:09
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 664


2h 57m
19:21
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:18
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 708


3h 54m
07:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
11:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 712


3h 54m
08:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
12:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 716


3h 54m
09:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
13:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 720


3h 54m
10:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
14:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 724


3h 54m
11:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
15:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 728


3h 54m
12:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
16:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 732


3h 54m
13:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
17:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 736


3h 54m
14:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
18:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 740


3h 54m
15:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
19:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 744


3h 54m
16:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
20:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 748


3h 54m
17:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
21:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 752


3h 54m
18:54
CN, 11/12

OSAKA
Shin-Osaka
22:48
CN, 11/12

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.