Lượt đi
Osaka Tokyo
CN, 28/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Osaka đến Tokyo ngày đi Chủ nhật, 28 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
GK230


1h 25m
07:15
CN, 28/07

OSAKA
KIX
08:40
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 7,640

MM311


1h 30m
07:30
CN, 28/07

OSAKA
KIX
09:00
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 11,037

MM319


1h 35m
17:50
CN, 28/07

OSAKA
KIX
19:25
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 11,058

GK228


1h 30m
11:55
CN, 28/07

OSAKA
KIX
13:25
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 11,468

GK220


1h 35m
20:55
CN, 28/07

OSAKA
KIX
22:30
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 11,468

GK226


1h 30m
13:15
CN, 28/07

OSAKA
KIX
14:45
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 12,711

GK224


1h 35m
18:30
CN, 28/07

OSAKA
KIX
20:05
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 12,711

NOZOMI 64


2h 21m
21:24
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 200


2h 23m
06:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:23
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 202


2h 24m
06:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:39
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 68


2h 24m
06:33
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 70


2h 24m
06:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 250


2h 24m
20:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 58


2h 24m
20:33
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 478


2h 24m
20:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 60


2h 24m
20:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 480


2h 24m
20:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 198


2h 24m
21:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:39
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 62


2h 26m
21:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:32
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 66


2h 27m
06:24
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 204


2h 27m
06:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 72


2h 27m
07:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 74


2h 27m
07:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 208


2h 27m
07:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 76


2h 27m
07:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 212


2h 27m
08:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 2


2h 27m
08:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 214


2h 27m
08:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 82


2h 27m
08:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 4


2h 27m
09:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 318


2h 27m
09:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 324


2h 27m
09:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 88


2h 27m
09:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 8


2h 27m
10:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 10


2h 27m
10:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 120


2h 27m
10:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 342


2h 27m
10:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 14


2h 27m
11:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 90


2h 27m
11:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 128


2h 27m
11:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 358


2h 27m
11:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 18


2h 27m
12:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 92


2h 27m
12:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 136


2h 27m
12:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 374


2h 27m
12:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 22


2h 27m
13:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 94


2h 27m
13:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 386


2h 27m
13:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 390


2h 27m
13:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 392


2h 27m
14:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 26


2h 27m
14:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 96


2h 27m
14:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 152


2h 27m
14:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 406


2h 27m
14:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 228


2h 27m
15:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 30


2h 27m
15:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 408


2h 27m
15:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 98


2h 27m
15:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 160


2h 27m
15:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 162


2h 27m
15:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 234


2h 27m
16:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 34


2h 27m
16:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 420


2h 27m
16:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 100


2h 27m
16:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 168


2h 27m
16:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 170


2h 27m
16:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 238


2h 27m
17:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 38


2h 27m
17:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 434


2h 27m
17:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 40


2h 27m
17:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 102


2h 27m
17:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 176


2h 27m
17:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 242


2h 27m
18:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 44


2h 27m
18:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 446


2h 27m
18:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 46


2h 27m
18:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 104


2h 27m
18:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 182


2h 27m
18:57
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 246


2h 27m
19:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 50


2h 27m
19:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 184


2h 27m
19:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 460


2h 27m
19:24
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 52


2h 27m
19:30
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 188


2h 27m
19:39
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 466


2h 27m
19:42
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:09
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 468


2h 27m
19:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 56


2h 27m
20:06
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 470


2h 27m
20:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 192


2h 27m
20:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 474


2h 27m
20:24
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 476


2h 27m
20:27
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:54
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 482


2h 27m
21:00
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 484


2h 27m
21:09
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 308


2h 29m
08:22
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 206


2h 30m
07:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 210


2h 30m
07:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 78


2h 30m
08:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 80


2h 30m
08:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 216


2h 30m
09:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 84


2h 30m
09:24
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:54
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 86


2h 30m
09:33
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 6


2h 30m
09:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 218


2h 30m
10:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 12


2h 30m
10:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 220


2h 30m
11:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 348


2h 30m
11:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 16


2h 30m
11:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 222


2h 30m
12:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 364


2h 30m
12:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 20


2h 30m
12:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 372


2h 30m
12:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 224


2h 30m
13:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 380


2h 30m
13:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 24


2h 30m
13:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 388


2h 30m
13:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 226


2h 30m
14:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 396


2h 30m
14:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 400


2h 30m
14:33
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 28


2h 30m
14:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 404


2h 30m
14:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 230


2h 30m
15:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 410


2h 30m
15:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 414


2h 30m
15:33
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 32


2h 30m
15:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 416


2h 30m
15:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 236


2h 30m
16:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 422


2h 30m
16:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 36


2h 30m
16:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 430


2h 30m
16:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 240


2h 30m
17:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 436


2h 30m
17:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 42


2h 30m
17:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 442


2h 30m
17:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 244


2h 30m
18:15
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 448


2h 30m
18:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 48


2h 30m
18:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 454


2h 30m
18:51
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 54


2h 30m
19:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 522


2h 39m
19:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 668


2h 44m
20:45
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:29
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 666


2h 45m
20:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 520


2h 48m
18:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 642


2h 53m
08:19
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 638


2h 54m
07:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 500


2h 54m
08:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 644


2h 54m
09:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 502


2h 54m
09:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 646


2h 54m
10:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 504


2h 54m
10:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 648


2h 54m
11:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 506


2h 54m
11:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 650


2h 54m
12:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 508


2h 54m
12:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 652


2h 54m
13:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 510


2h 54m
13:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 654


2h 54m
14:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 512


2h 54m
14:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 656


2h 54m
15:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 514


2h 54m
15:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 658


2h 54m
16:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 516


2h 54m
16:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 660


2h 54m
17:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 518


2h 54m
17:48
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 662


2h 54m
18:18
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 664


2h 57m
19:21
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:18
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 634


2h 58m
06:11
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:09
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 636


3h 00m
06:42
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 640


3h 06m
07:36
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

JL102


1h 10m
07:05
CN, 28/07

OSAKA
ITM
08:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL220


1h 10m
06:40
CN, 28/07

OSAKA
KIX
07:50
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,990

JL106


1h 15m
08:25
CN, 28/07

OSAKA
ITM
09:40
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL110


1h 15m
09:30
CN, 28/07

OSAKA
ITM
10:45
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL114


1h 15m
11:25
CN, 28/07

OSAKA
ITM
12:40
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL116


1h 15m
12:25
CN, 28/07

OSAKA
ITM
13:40
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL118


1h 15m
13:25
CN, 28/07

OSAKA
ITM
14:40
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL120


1h 15m
14:30
CN, 28/07

OSAKA
ITM
15:45
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL138


1h 15m
20:15
CN, 28/07

OSAKA
ITM
21:30
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL104


1h 20m
07:20
CN, 28/07

OSAKA
ITM
08:40
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL128


1h 20m
17:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
18:20
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL124


1h 25m
15:35
CN, 28/07

OSAKA
ITM
17:00
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

JL126


1h 25m
16:30
CN, 28/07

OSAKA
ITM
17:55
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 16,891

KODAMA 708


3h 54m
07:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 712


3h 54m
08:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 716


3h 54m
09:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 720


3h 54m
10:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 724


3h 54m
11:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 728


3h 54m
12:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 732


3h 54m
13:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 736


3h 54m
14:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 740


3h 54m
15:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 744


3h 54m
16:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 748


3h 54m
17:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 752


3h 54m
18:54
CN, 28/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

JL112


1h 15m
10:30
CN, 28/07

OSAKA
ITM
11:45
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 17,569

JL134


1h 15m
19:35
CN, 28/07

OSAKA
ITM
20:50
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 18,727

JL224


1h 20m
15:05
CN, 28/07

OSAKA
KIX
16:25
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 18,807

JL228


1h 20m
21:00
CN, 28/07

OSAKA
KIX
22:20
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 18,807

JL3006


1h 25m
14:35
CN, 28/07

OSAKA
ITM
16:00
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 18,787

NH22


1h 15m
11:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
12:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 21,722

NH3822


1h 15m
11:00
CN, 28/07

OSAKA
KIX
12:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 21,822

NH98


1h 15m
21:00
CN, 28/07

OSAKA
KIX
22:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 21,822

NH3828


1h 20m
18:35
CN, 28/07

OSAKA
KIX
19:55
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 21,822

NH986


1h 10m
07:05
CN, 28/07

OSAKA
ITM
08:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH18


1h 10m
09:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
10:10
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH2178


1h 25m
14:15
CN, 28/07

OSAKA
ITM
15:40
CN, 28/07

TOKYO
NRT
¥ 21,802

NH3824


1h 25m
14:15
CN, 28/07

OSAKA
KIX
15:40
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 21,822

NH3826


1h 25m
17:30
CN, 28/07

OSAKA
KIX
18:55
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 21,822

NH990


1h 10m
06:45
CN, 28/07

OSAKA
KIX
07:55
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,142

NH94


1h 10m
07:00
CN, 28/07

OSAKA
KIX
08:10
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,142

NH14


1h 15m
07:30
CN, 28/07

OSAKA
ITM
08:45
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH16


1h 15m
08:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
09:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH20


1h 15m
10:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
11:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH24


1h 15m
12:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
13:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH26


1h 15m
13:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
14:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH28


1h 15m
14:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
15:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH30


1h 15m
15:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
16:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042

NH32


1h 15m
16:00
CN, 28/07

OSAKA
ITM
17:15
CN, 28/07

TOKYO
HND
¥ 22,042