Lượt đi
Thượng Hải Bắc Kinh
T6, 06/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Thượng Hải đến Bắc Kinh ngày đi Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
HO1253
22:05
T6, 06/08
00:30
T7, 07/08
2h 25m
866 元
MU5099
07:00
T6, 06/08
09:15
T6, 06/08
2h 15m
966 元
MU5101
08:00
T6, 06/08
10:15
T6, 06/08
2h 15m
966 元
MU5151
08:30
T6, 06/08
10:45
T6, 06/08
2h 15m
966 元
MU5103
09:00
T6, 06/08
11:15
T6, 06/08
2h 15m
966 元
MU5105
10:00
T6, 06/08
12:15
T6, 06/08
2h 15m
966 元
MU5107
11:00
T6, 06/08
13:20
T6, 06/08
2h 20m
966 元
MU5153
09:30
T6, 06/08
12:00
T6, 06/08
2h 30m
966 元
MU5155
10:30
T6, 06/08
13:00
T6, 06/08
2h 30m
966 元
CZ8880
11:45
T6, 06/08
14:00
T6, 06/08
2h 15m
1,058 元
CZ8888
15:30
T6, 06/08
17:45
T6, 06/08
2h 15m
1,058 元
CZ8886
19:45
T6, 06/08
22:00
T6, 06/08
2h 15m
1,058 元
FM9101
20:30
T6, 06/08
23:00
T6, 06/08
2h 30m
1,074 元
CZ8882
07:55
T6, 06/08
10:10
T6, 06/08
2h 15m
1,143 元
CZ8884
16:00
T6, 06/08
18:25
T6, 06/08
2h 25m
1,150 元
HU7606
11:15
T6, 06/08
13:25
T6, 06/08
2h 10m
1,189 元
MU5137
19:40
T6, 06/08
22:00
T6, 06/08
2h 20m
1,181 元
HU7608
12:15
T6, 06/08
14:30
T6, 06/08
2h 15m
1,189 元
MU5186
21:30
T6, 06/08
23:55
T6, 06/08
2h 25m
1,181 元
CA8364
09:55
T6, 06/08
12:10
T6, 06/08
2h 15m
1,227 元
MU5111
13:00
T6, 06/08
15:10
T6, 06/08
2h 10m
1,296 元
MU5109
12:00
T6, 06/08
14:15
T6, 06/08
2h 15m
1,296 元
MU5157
13:30
T6, 06/08
15:45
T6, 06/08
2h 15m
1,296 元
CA3269
10:55
T6, 06/08
13:25
T6, 06/08
2h 30m
1,434 元
HU7610
18:55
T6, 06/08
21:15
T6, 06/08
2h 20m
1,480 元
MU5159
14:30
T6, 06/08
16:45
T6, 06/08
2h 15m
1,511 元
MU5165
21:30
T6, 06/08
23:50
T6, 06/08
2h 20m
1,511 元
MU5127
21:00
T6, 06/08
23:30
T6, 06/08
2h 30m
1,511 元
HU7602
20:55
T6, 06/08
23:20
T6, 06/08
2h 25m
1,641 元
MU5113
14:00
T6, 06/08
16:15
T6, 06/08
2h 15m
1,718 元
MF8556
19:55
T6, 06/08
22:30
T6, 06/08
2h 35m
1,764 元
MU5125
20:00
T6, 06/08
22:10
T6, 06/08
2h 10m
2,170 元
MU5117
16:00
T6, 06/08
18:15
T6, 06/08
2h 15m
2,170 元
MU5119
17:00
T6, 06/08
19:15
T6, 06/08
2h 15m
2,170 元
MU5121
18:00
T6, 06/08
20:15
T6, 06/08
2h 15m
2,170 元
MU5123
19:00
T6, 06/08
21:15
T6, 06/08
2h 15m
2,170 元
MU5115
15:00
T6, 06/08
17:20
T6, 06/08
2h 20m
2,170 元
MU5163
19:30
T6, 06/08
21:50
T6, 06/08
2h 20m
2,170 元
MU5161
15:30
T6, 06/08
18:00
T6, 06/08
2h 30m
2,170 元

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.