Lượt đi
Thượng Hải Bắc Kinh
T2, 01/11
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Thượng Hải đến Bắc Kinh ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 11 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
HO1253
21:55
T2, 01/11
00:30
T3, 02/11
2h 35m
422 元
CZ8886
19:45
T2, 01/11
22:15
T2, 01/11
2h 30m
504 元
FM9101
20:25
T2, 01/11
23:00
T2, 01/11
2h 35m
570 元
MU5137
15:40
T2, 01/11
18:00
T2, 01/11
2h 20m
622 元
MU5195
14:10
T2, 01/11
16:45
T2, 01/11
2h 35m
622 元
MU5186
21:10
T2, 01/11
23:45
T2, 01/11
2h 35m
622 元
MU5101
08:00
T2, 01/11
10:15
T2, 01/11
2h 15m
681 元
MU5151
08:30
T2, 01/11
10:45
T2, 01/11
2h 15m
681 元
MU5115
15:00
T2, 01/11
17:15
T2, 01/11
2h 15m
681 元
MU5119
17:00
T2, 01/11
19:15
T2, 01/11
2h 15m
681 元
MU5121
18:00
T2, 01/11
20:15
T2, 01/11
2h 15m
681 元
MU5107
11:00
T2, 01/11
13:20
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5111
13:00
T2, 01/11
15:20
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5157
13:30
T2, 01/11
15:50
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5113
14:00
T2, 01/11
16:20
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5159
14:30
T2, 01/11
16:50
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5117
16:00
T2, 01/11
18:20
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5123
19:00
T2, 01/11
21:20
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5163
19:30
T2, 01/11
21:50
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5165
21:30
T2, 01/11
23:50
T2, 01/11
2h 20m
681 元
MU5153
09:30
T2, 01/11
12:00
T2, 01/11
2h 30m
681 元
MU5161
15:30
T2, 01/11
18:00
T2, 01/11
2h 30m
681 元
MU5125
20:00
T2, 01/11
22:30
T2, 01/11
2h 30m
681 元
MU5127
21:00
T2, 01/11
23:30
T2, 01/11
2h 30m
681 元
MU5155
10:30
T2, 01/11
13:00
T2, 01/11
2h 30m
696 元
CZ8882
11:25
T2, 01/11
13:55
T2, 01/11
2h 30m
696 元
MU5099
07:00
T2, 01/11
09:20
T2, 01/11
2h 20m
837 元
MU5109
12:00
T2, 01/11
14:20
T2, 01/11
2h 20m
837 元
CZ8884
17:00
T2, 01/11
19:20
T2, 01/11
2h 20m
940 元
CZ8880
12:25
T2, 01/11
14:40
T2, 01/11
2h 15m
948 元
CZ8888
16:30
T2, 01/11
18:50
T2, 01/11
2h 20m
948 元
MU5129
09:05
T2, 01/11
11:25
T2, 01/11
2h 20m
1,148 元
MU5105
10:00
T2, 01/11
12:15
T2, 01/11
2h 15m
1,266 元
MU5103
09:00
T2, 01/11
11:20
T2, 01/11
2h 20m
1,266 元
MF8556
20:30
T2, 01/11
23:00
T2, 01/11
2h 30m
1,770 元

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.