ขาไป
เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง
อา., 30/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เซี่ยงไฮ้ ไป ปักกิ่ง วัน อาทิตย์, 30 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
G2


4ชม. 36น.
07:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
11:36
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
656 元

G152


6ชม. 01น.
16:19
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
22:20
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
601 元

G160


6ชม. 01น.
17:41
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
23:42
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
601 元

G28


4ชม. 18น.
19:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
23:18
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
701 元

G154


5ชม. 38น.
17:11
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
22:49
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
628 元

G156


5ชม. 52น.
17:16
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
23:08
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
628 元

G26


4ชม. 41น.
17:55
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
22:36
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
716 元

G110


5ชม. 54น.
07:38
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
13:32
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
651 元

G106


6ชม. 00น.
07:22
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
13:22
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
651 元

G102


6ชม. 01น.
06:37
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
12:38
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
651 元

G6


4ชม. 24น.
08:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
12:24
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G10


4ชม. 26น.
10:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
14:26
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G8


4ชม. 27น.
09:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
13:27
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G108


6ชม. 09น.
07:27
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
13:36
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
651 元

G12


4ชม. 31น.
11:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
15:31
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G24


4ชม. 33น.
17:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
21:33
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G150


5ชม. 52น.
16:04
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
21:56
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G18


4ชม. 35น.
14:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
18:35
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G20


4ชม. 36น.
15:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
19:36
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G22


4ชม. 37น.
16:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
20:37
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
747 元

G122


5ชม. 55น.
10:34
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
16:29
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G116


5ชม. 56น.
09:26
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
15:22
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G114


5ชม. 57น.
08:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
14:12
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G112


6ชม. 02น.
08:05
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
14:07
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G138


6ชม. 02น.
13:29
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
19:31
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G144


6ชม. 02น.
14:43
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
20:45
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G118


6ชม. 04น.
09:43
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
15:47
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G132


6ชม. 04น.
12:21
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
18:25
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G16


4ชม. 41น.
12:55
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
17:36
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
752 元

G130


6ชม. 05น.
12:16
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
18:21
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G162


6ชม. 05น.
17:46
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
23:51
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G140


6ชม. 08น.
13:34
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
19:42
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G14


4ชม. 45น.
11:53
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
16:38
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
752 元

G146


5ชม. 44น.
15:21
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
21:05
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
701 元

G134


6ชม. 18น.
12:26
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
18:44
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
673 元

G142


5ชม. 54น.
14:16
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
20:10
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
701 元

G158


5ชม. 54น.
17:20
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
23:14
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
701 元

G124


5ชม. 59น.
10:44
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
16:43
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
701 元

G104


6ชม. 45น.
06:27
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
13:12
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
672 元

G128


6ชม. 07น.
11:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
17:22
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
716 元

D8


12ชม. 06น.
19:08
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
07:14
จ., 01/07

ปักกิ่ง
Beijing
382 元

D10


12ชม. 03น.
21:21
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
09:24
จ., 01/07

ปักกิ่ง
South
403 元

D6


12ชม. 11น.
21:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
09:26
จ., 01/07

ปักกิ่ง
Beijing
404 元

G148


6ชม. 17น.
15:25
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
21:42
อา., 30/06

ปักกิ่ง
South
748 元

T110


16ชม. 02น.
16:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
08:32
จ., 01/07

ปักกิ่ง
Beijing
237 元

1462


22ชม. 31น.
12:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
10:46
จ., 01/07

ปักกิ่ง
Beijing
216 元

CZ8840


2ชม. 10น.
22:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
00:25
จ., 01/07

ปักกิ่ง
PKX
1,723 元

CZ8880


2ชม. 15น.
11:25
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
13:40
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
1,723 元

CZ8888


2ชม. 15น.
15:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
17:45
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
1,723 元

CZ8886


2ชม. 15น.
19:45
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
22:00
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
1,723 元

CZ8882


2ชม. 25น.
07:20
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
09:45
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
1,723 元

MU5129


2ชม. 05น.
09:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
11:20
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5111


2ชม. 10น.
13:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
15:10
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5195


2ชม. 10น.
18:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
20:10
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU6866


2ชม. 10น.
19:20
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
21:30
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5125


2ชม. 10น.
20:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
22:10
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5099


2ชม. 15น.
07:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
09:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5101


2ชม. 15น.
08:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
10:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5151


2ชม. 15น.
08:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
10:45
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5103


2ชม. 15น.
09:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
11:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5105


2ชม. 15น.
10:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
12:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5107


2ชม. 15น.
11:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
13:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5109


2ชม. 15น.
12:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
14:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5113


2ชม. 15น.
14:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
16:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5159


2ชม. 15น.
14:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
16:45
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5115


2ชม. 15น.
15:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
17:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5117


2ชม. 15น.
16:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
18:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5119


2ชม. 15น.
17:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
19:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5121


2ชม. 15น.
18:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
20:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5123


2ชม. 15น.
19:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
21:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5127


2ชม. 15น.
21:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
23:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU9191


2ชม. 20น.
12:50
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
15:10
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5165


2ชม. 20น.
21:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
23:50
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5186


2ชม. 25น.
21:40
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
00:05
จ., 01/07

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5153


2ชม. 30น.
09:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
12:00
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5155


2ชม. 30น.
10:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
13:00
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5161


2ชม. 30น.
15:30
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
18:00
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MF8556


2ชม. 10น.
20:45
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
22:55
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PKX
2,346 元

HU7606


2ชม. 10น.
12:10
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
14:20
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,456 元

HU7604


2ชม. 15น.
11:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
13:30
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,456 元

HU7608


2ชม. 15น.
19:00
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
21:15
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,456 元

HU7602


2ชม. 20น.
08:20
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
10:40
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,456 元

HU7610


2ชม. 30น.
20:15
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
22:45
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,456 元

HU7614


2ชม. 40น.
11:05
อา., 30/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
13:45
อา., 30/06

ปักกิ่ง
PEK
2,456 元

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.