Lượt đi
Udon Thani Băng Cốc
T4, 10/03
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Udon Thani đến Băng Cốc ngày đi Thứ tư, 10 Tháng 3 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ209
11:40
T4, 10/03
12:50
T4, 10/03
1h 10m
558 ฿
VZ205
15:25
T4, 10/03
16:35
T4, 10/03
1h 10m
558 ฿
VZ207
18:25
T4, 10/03
19:35
T4, 10/03
1h 10m
714 ฿
WE3
09:00
T4, 10/03
10:05
T4, 10/03
1h 05m
1,006 ฿
WE5
14:05
T4, 10/03
15:10
T4, 10/03
1h 05m
1,006 ฿
WE9
19:45
T4, 10/03
20:50
T4, 10/03
1h 05m
1,006 ฿
DD9203
11:55
T4, 10/03
12:55
T4, 10/03
1h 00m
1,163 ฿
DD9215
16:20
T4, 10/03
17:20
T4, 10/03
1h 00m
1,163 ฿
DD9201
07:45
T4, 10/03
09:05
T4, 10/03
1h 20m
1,236 ฿
FD3355
12:15
T4, 10/03
13:15
T4, 10/03
1h 00m
1,636 ฿
FD3359
13:50
T4, 10/03
14:55
T4, 10/03
1h 05m
1,636 ฿
FD3351
18:55
T4, 10/03
20:10
T4, 10/03
1h 15m
1,636 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.