Lượt đi
Băng Cốc Chiang Mai
T6, 03/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Chiang Mai ngày đi Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
DD8306
09:05
T6, 03/04
10:15
T6, 03/04
1h 10m 1,131,261 đ
DD8312
12:40
T6, 03/04
13:50
T6, 03/04
1h 10m 1,131,261 đ
DD8318
16:30
T6, 03/04
17:40
T6, 03/04
1h 10m 1,131,261 đ
WE110
13:10
T6, 03/04
14:20
T6, 03/04
1h 10m 1,210,186 đ
WE116
17:20
T6, 03/04
18:30
T6, 03/04
1h 10m 1,210,186 đ
WE102
07:55
T6, 03/04
09:15
T6, 03/04
1h 20m 1,262,803 đ
DD8302
07:00
T6, 03/04
08:10
T6, 03/04
1h 10m 1,473,270 đ
DD8324
19:00
T6, 03/04
20:10
T6, 03/04
1h 10m 1,473,270 đ
DD8326
20:15
T6, 03/04
21:25
T6, 03/04
1h 10m 1,473,270 đ
DD8308
11:10
T6, 03/04
12:20
T6, 03/04
1h 10m 1,762,663 đ
20:00
T6, 03/04
06:00
T7, 04/04
10h 00m 471,869 đ
20:40
T6, 03/04
07:00
T7, 04/04
10h 20m 471,869 đ
SP7
08:30
T6, 03/04
19:30
T6, 03/04
11h 00m 487,114 đ
16:00
T6, 03/04
04:00
T7, 04/04
12h 00m 544,465 đ
08:30
T6, 03/04
20:30
T6, 03/04
12h 00m 558,984 đ
19:00
T6, 03/04
07:00
T7, 04/04
12h 00m 558,984 đ
RP109
13:45
T6, 03/04
04:05
T7, 04/04
14h 20m 182,214 đ
SP9
18:10
T6, 03/04
07:15
T7, 04/04
13h 05m 459,528 đ
EX51
22:00
T6, 03/04
12:10
T7, 04/04
14h 10m 334,664 đ
SP13
19:35
T6, 03/04
08:40
T7, 04/04
13h 05m 632,305 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.