ขาไป
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
พฤ., 11/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ วัน พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VZ102
09:50
พฤ., 11/03
11:10
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
716 ฿
VZ104
12:20
พฤ., 11/03
13:40
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
716 ฿
VZ2106
19:30
พฤ., 11/03
20:50
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
716 ฿
VZ120
20:50
พฤ., 11/03
22:10
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
716 ฿
VZ118
21:50
พฤ., 11/03
23:10
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
716 ฿
VZ116
11:00
พฤ., 11/03
12:20
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
829 ฿
VZ106
14:20
พฤ., 11/03
15:40
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
829 ฿
VZ122
17:35
พฤ., 11/03
18:55
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
829 ฿
VZ108
18:10
พฤ., 11/03
19:30
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
829 ฿
VZ114
07:30
พฤ., 11/03
08:50
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
942 ฿
DD8312
12:40
พฤ., 11/03
13:50
พฤ., 11/03
1ชม. 10นาที
1,165 ฿
DD8306
09:05
พฤ., 11/03
10:20
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,165 ฿
DD8318
16:30
พฤ., 11/03
17:50
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,165 ฿
SL508
10:50
พฤ., 11/03
12:05
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,202 ฿
SL510
12:45
พฤ., 11/03
14:00
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,202 ฿
SL516
16:30
พฤ., 11/03
17:45
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,202 ฿
SL518
18:35
พฤ., 11/03
19:55
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,202 ฿
SL506
06:45
พฤ., 11/03
08:00
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,402 ฿
WE116
17:10
พฤ., 11/03
18:30
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,457 ฿
WE120
18:40
พฤ., 11/03
20:00
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,457 ฿
WE164
15:05
พฤ., 11/03
16:25
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,557 ฿
FD3437
06:40
พฤ., 11/03
07:55
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,638 ฿
FD3443
08:40
พฤ., 11/03
09:55
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,638 ฿
FD3433
13:45
พฤ., 11/03
15:00
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,638 ฿
FD3431
15:45
พฤ., 11/03
17:00
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,638 ฿
FD3425
18:35
พฤ., 11/03
19:50
พฤ., 11/03
1ชม. 15นาที
1,638 ฿
FD4100
06:00
พฤ., 11/03
07:20
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,638 ฿
FD4104
10:00
พฤ., 11/03
11:20
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,638 ฿
FD3447
11:40
พฤ., 11/03
13:00
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,638 ฿
WE110
13:15
พฤ., 11/03
14:25
พฤ., 11/03
1ชม. 10นาที
1,687 ฿
FD4106
16:35
พฤ., 11/03
18:00
พฤ., 11/03
1ชม. 25นาที
1,638 ฿
WE102
07:50
พฤ., 11/03
09:10
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,687 ฿
WE104
08:30
พฤ., 11/03
09:50
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
1,687 ฿
FD3427
19:35
พฤ., 11/03
21:10
พฤ., 11/03
1ชม. 35นาที
1,638 ฿
PG215
08:00
พฤ., 11/03
09:20
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
2,152 ฿
PG219
17:25
พฤ., 11/03
18:45
พฤ., 11/03
1ชม. 20นาที
2,152 ฿
21:00
พฤ., 11/03
06:50
ศ., 12/03
9ชม. 50นาที
632 ฿
20:31
พฤ., 11/03
06:21
ศ., 12/03
9ชม. 50นาที
838 ฿
06:00
พฤ., 11/03
17:00
พฤ., 11/03
11ชม. 00นาที
582 ฿
06:20
พฤ., 11/03
17:20
พฤ., 11/03
11ชม. 00นาที
582 ฿
18:50
พฤ., 11/03
05:50
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
582 ฿
19:30
พฤ., 11/03
06:30
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
582 ฿
20:35
พฤ., 11/03
07:35
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
582 ฿
SP7
08:30
พฤ., 11/03
19:30
พฤ., 11/03
11ชม. 00นาที
641 ฿
15:00
พฤ., 11/03
02:00
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
679 ฿
16:00
พฤ., 11/03
03:00
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
679 ฿
17:30
พฤ., 11/03
04:30
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
679 ฿
19:00
พฤ., 11/03
06:00
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
679 ฿
19:00
พฤ., 11/03
06:00
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
770 ฿
08:00
พฤ., 11/03
19:30
พฤ., 11/03
11ชม. 30นาที
700 ฿
18:00
พฤ., 11/03
05:30
ศ., 12/03
11ชม. 30นาที
700 ฿
20:00
พฤ., 11/03
07:00
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
905 ฿
20:30
พฤ., 11/03
07:30
ศ., 12/03
11ชม. 00นาที
905 ฿
07:00
พฤ., 11/03
19:30
พฤ., 11/03
12ชม. 30นาที
700 ฿
17:00
พฤ., 11/03
05:30
ศ., 12/03
12ชม. 30นาที
700 ฿
08:30
พฤ., 11/03
21:00
พฤ., 11/03
12ชม. 30นาที
770 ฿
SP13
19:35
พฤ., 11/03
08:40
ศ., 12/03
13ชม. 05นาที
841 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.