Lượt đi
Kuala Lumpur Singapore
T4, 29/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Singapore ngày đi Thứ tư, 29 Tháng 3 2023

Khởi hành Đến Giá
 
3K684


1h 10m
08:50
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
10:00
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
83.18 RM

AK711


1h 10m
11:50
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
13:00
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
99.25 RM

3K688


1h 10m
21:20
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
22:30
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
99.43 RM

AK719


1h 10m
18:50
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
20:00
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
102.47 RM

AK701


1h 10m
06:05
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
07:15
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
103.76 RM

AK703


1h 10m
07:20
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
08:30
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
103.76 RM

AK705


1h 10m
08:40
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
09:50
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
103.76 RM

TR469


1h 05m
19:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
20:05
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
107.12 RM

AK707


1h 15m
09:35
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
10:50
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
102.47 RM

AK713


1h 15m
12:25
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
13:40
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
102.47 RM

AK715


1h 15m
14:10
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
15:25
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
102.47 RM

AK717


1h 15m
17:15
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
18:30
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
102.47 RM

OD805


1h 00m
19:40
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
20:40
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
114.07 RM

AK721


1h 20m
19:25
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
20:45
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
102.47 RM

TR467


1h 15m
21:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
22:45
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
107.12 RM

OD801


1h 05m
08:35
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
09:40
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
114.07 RM

OD807


1h 05m
15:05
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
16:10
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
114.07 RM

3K686


1h 10m
14:40
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
15:50
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
114.66 RM

TR453


1h 00m
11:55
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
136.99 RM

MH609


1h 05m
23:05
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
00:10
T5, 30/03

SINGAPORE
SIN
188.73 RM5h 00m
07:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:00
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
08:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
13:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
09:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
14:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
10:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:00
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
11:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
16:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
13:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
18:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
14:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
15:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
16:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
21:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
17:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
19:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
00:30
T5, 30/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
21:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
02:00
T5, 30/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
23:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:00
T5, 30/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
23:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:30
T5, 30/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
49.81 RM5h 00m
13:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
18:30
T4, 29/03

SINGAPORE
MRT Lavender
54.79 RM5h 00m
23:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:30
T5, 30/03

SINGAPORE
MRT Lavender
54.79 RM5h 20m
13:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
One Utama
18:20
T4, 29/03

SINGAPORE
MRT Lavender
54.79 RM5h 20m
23:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
One Utama
04:20
T5, 30/03

SINGAPORE
MRT Lavender
54.79 RM5h 00m
07:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:00
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
99.61 RM5h 00m
14:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:00
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
99.61 RM5h 00m
17:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:00
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
99.61 RM5h 07m
10:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:37
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Kovan Hub
102.93 RM5h 07m
13:15
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:22
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Kovan Hub
102.93 RM5h 07m
23:59
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:06
T5, 30/03

SINGAPORE
BX Kovan Hub
102.93 RM5h 00m
15:45
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:45
T4, 29/03

SINGAPORE
Katong V Mall
116.22 RM5h 40m
10:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:10
T4, 29/03

SINGAPORE
Katong V Mall
102.93 RM5h 40m
13:15
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:55
T4, 29/03

SINGAPORE
Katong V Mall
102.93 RM5h 40m
23:59
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:39
T5, 30/03

SINGAPORE
Katong V Mall
102.93 RM5h 00m
07:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
149.42 RM5h 00m
14:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
149.42 RM5h 00m
17:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:30
T4, 29/03

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
149.42 RM

MH611


1h 10m
09:05
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
10:15
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
417.09 RM

MH601


1h 15m
07:50
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
09:05
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
417.09 RM

MH619


1h 15m
14:20
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
15:35
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
417.09 RM

MH613


1h 15m
17:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
18:15
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
417.09 RM

MH605


1h 20m
16:10
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
17:30
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
417.09 RM9h 25m
13:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:25
T4, 29/03

SINGAPORE
BXJurong East
116.22 RM9h 25m
13:15
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
22:40
T4, 29/03

SINGAPORE
BXJurong East
116.22 RM9h 25m
15:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
00:25
T5, 30/03

SINGAPORE
BXJurong East
116.22 RM9h 25m
15:15
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
00:40
T5, 30/03

SINGAPORE
BXJurong East
116.22 RM9h 25m
15:45
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
01:10
T5, 30/03

SINGAPORE
BX Kovan Hub
116.22 RM9h 25m
16:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
01:25
T5, 30/03

SINGAPORE
BX Kovan Hub
116.22 RM9h 25m
16:00
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
01:25
T5, 30/03

SINGAPORE
Katong V Mall
116.22 RM

MH603


1h 10m
11:45
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
515.37 RM

SQ103


1h 00m
08:55
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
09:55
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
578.84 RM

SQ107


1h 00m
11:10
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
12:10
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
578.84 RM

SQ115


1h 00m
17:10
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
18:10
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
578.84 RM

SQ117


1h 00m
18:05
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
19:05
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
578.84 RM

SQ105


1h 10m
10:25
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
11:35
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
578.84 RM

SQ121


1h 10m
18:40
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
19:50
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
578.84 RM

MH607


1h 15m
19:10
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
20:25
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
634.31 RM

SQ113


1h 00m
14:30
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
15:30
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
1,184.61 RM

SQ125


1h 10m
20:40
T4, 29/03

KUALA LUMPUR
KUL
21:50
T4, 29/03

SINGAPORE
SIN
1,671.44 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.