Lượt đi
Kuala Lumpur Singapore
CN, 10/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Singapore ngày đi Chủ nhật, 10 Tháng 12 2023

Khởi hành Đến Giá
 
AK701


1h 10m
06:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
07:10
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
169.53 RM5h 00m
07:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:00
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
08:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
13:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
09:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
14:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
10:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:00
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
11:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
16:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
13:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
18:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
14:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
15:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
16:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
21:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
17:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:30
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
19:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
00:30
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
21:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
02:00
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
23:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:00
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM5h 00m
23:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:30
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
54.77 RM

FY3122


1h 20m
06:40
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
SZB
08:00
CN, 10/12

SINGAPORE
XSP
224.95 RM

AK703


1h 15m
07:05
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
08:20
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
236.04 RM5h 00m
08:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
13:00
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 00m
10:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:00
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 00m
12:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:30
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 00m
14:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:00
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 00m
15:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:00
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 00m
18:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
23:45
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 00m
23:15
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:15
T2, 11/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 07m
08:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
13:37
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM5h 07m
10:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:37
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM5h 07m
13:15
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:22
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM5h 07m
14:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:52
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM5h 07m
15:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:52
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM5h 07m
19:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:37
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM5h 07m
23:59
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:06
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM

AK705


1h 10m
08:25
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
09:35
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
267.99 RM

FY3124


1h 20m
07:20
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
SZB
08:40
CN, 10/12

SINGAPORE
XSP
270.60 RM5h 40m
08:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:10
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 40m
10:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:10
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 40m
13:15
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:55
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 40m
14:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:25
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 40m
15:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:25
CN, 10/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 40m
19:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:10
T2, 11/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM5h 40m
23:59
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:39
T2, 11/12

SINGAPORE
Katong V Mall
107.93 RM

OD801


1h 00m
08:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
09:45
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
292.11 RM

3K684


1h 10m
09:05
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
10:15
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
330.25 RM

MH627


1h 05m
10:50
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
11:55
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
347.41 RM

MH603


1h 05m
11:50
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
347.41 RM

MH611


1h 10m
09:10
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
10:20
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
347.41 RM

MH609


1h 10m
23:20
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
00:30
T2, 11/12

SINGAPORE
SIN
347.41 RM5h 00m
07:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:30
CN, 10/12

SINGAPORE
MRT Lavender
201.93 RM

AK707


1h 10m
10:25
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
11:35
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
359.93 RM5h 00m
14:15
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:15
CN, 10/12

SINGAPORE
MRT Lavender
243.71 RM

FY3126


1h 20m
09:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
SZB
10:50
CN, 10/12

SINGAPORE
XSP
385.36 RM

AK711


1h 10m
12:35
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
13:45
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
421.22 RM

MH623


1h 05m
13:05
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
14:10
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
426.07 RM

MH613


1h 05m
17:20
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
18:25
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
426.07 RM9h 25m
08:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:25
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM9h 25m
10:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:25
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM9h 25m
12:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
21:55
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM9h 25m
14:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
23:25
CN, 10/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM9h 25m
15:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
00:25
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM9h 25m
18:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:10
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM9h 25m
23:15
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
08:40
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
107.93 RM

MH619


1h 10m
14:20
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
15:30
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
426.07 RM

OD803


1h 00m
10:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
11:30
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
440.78 RM9h 25m
15:15
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
00:40
T2, 11/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
121.86 RM

TR453


1h 00m
11:10
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
12:10
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
459.53 RM5h 00m
14:29
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:29
CN, 10/12

SINGAPORE
MRT Lavender
306.38 RM

TR465


1h 15m
23:20
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
00:35
T2, 11/12

SINGAPORE
SIN
459.53 RM

AK713


1h 15m
13:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
472.73 RM

3K688


1h 10m
21:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
22:40
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
510.41 RM

OD805


1h 00m
19:40
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
20:40
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
529.46 RM

OD807


1h 05m
15:05
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
16:10
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
529.46 RM

MH605


1h 10m
15:25
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
16:35
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
527.37 RM

MH607


1h 10m
19:25
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
20:35
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
527.37 RM

TR469


0h 50m
19:50
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
20:40
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
546.13 RM

TR467


1h 10m
21:40
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
22:50
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
546.13 RM

AK715


1h 15m
14:55
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
16:10
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
544.46 RM

AK723


1h 15m
22:00
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
23:15
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
544.46 RM

AK719


1h 25m
18:55
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
20:20
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
544.46 RM

FY3128


1h 20m
12:10
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
SZB
13:30
CN, 10/12

SINGAPORE
XSP
559.45 RM

3K686


1h 10m
14:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
15:55
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
590.48 RM

AK721


1h 15m
20:40
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
21:55
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
606.40 RM

AK717


1h 25m
16:35
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
18:00
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
602.49 RM

SQ103


1h 10m
08:55
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
10:05
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
628.67 RM

SQ105


1h 10m
10:25
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
11:35
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
628.67 RM

SQ107


1h 10m
11:05
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
12:15
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
628.67 RM

FY3130


1h 20m
14:45
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
SZB
16:05
CN, 10/12

SINGAPORE
XSP
630.52 RM

FY3132


1h 20m
17:10
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
SZB
18:30
CN, 10/12

SINGAPORE
XSP
713.33 RM

SQ113


1h 05m
14:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
15:35
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
1,199.54 RM

SQ115


1h 20m
16:55
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
18:15
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
1,199.54 RM

SQ125


1h 00m
20:30
CN, 10/12

KUALA LUMPUR
KUL
21:30
CN, 10/12

SINGAPORE
SIN
1,249.60 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.