ขาไป
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
อา., 01/11
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ วัน อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VZ100
06:10
อา., 01/11
07:30
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ114
07:30
อา., 01/11
08:50
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ102
09:50
อา., 01/11
11:10
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ116
11:00
อา., 01/11
12:20
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ104
12:20
อา., 01/11
13:40
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ106
14:40
อา., 01/11
16:00
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ2104
14:45
อา., 01/11
16:05
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ2106
15:25
อา., 01/11
16:45
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
881 ฿
VZ120
15:50
อา., 01/11
17:15
อา., 01/11
1ชม. 25นาที
881 ฿
VZ118
16:00
อา., 01/11
17:20
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
989 ฿
VZ108
15:20
อา., 01/11
16:40
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,140 ฿
FD4100
06:00
อา., 01/11
07:20
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,145 ฿
FD4102
08:00
อา., 01/11
09:20
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,145 ฿
FD4104
10:00
อา., 01/11
11:20
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,145 ฿
FD4116
15:05
อา., 01/11
16:25
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,145 ฿
FD4106
12:25
อา., 01/11
13:50
อา., 01/11
1ชม. 25นาที
1,145 ฿
DD8302
06:50
อา., 01/11
08:00
อา., 01/11
1ชม. 10นาที
1,219 ฿
DD8312
12:40
อา., 01/11
13:50
อา., 01/11
1ชม. 10นาที
1,219 ฿
DD8314
13:40
อา., 01/11
14:50
อา., 01/11
1ชม. 10นาที
1,219 ฿
DD8306
09:05
อา., 01/11
10:20
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,219 ฿
DD8310
10:40
อา., 01/11
11:55
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,219 ฿
FD3437
06:40
อา., 01/11
07:55
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,256 ฿
FD3439
12:15
อา., 01/11
13:30
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,256 ฿
FD3425
13:20
อา., 01/11
14:35
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,256 ฿
FD3433
13:45
อา., 01/11
15:00
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,256 ฿
FD3445
14:40
อา., 01/11
15:55
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,256 ฿
FD3427
15:05
อา., 01/11
16:20
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,256 ฿
FD3431
15:45
อา., 01/11
17:00
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,256 ฿
FD3435
10:30
อา., 01/11
11:50
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,256 ฿
FD3447
11:40
อา., 01/11
13:00
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,256 ฿
SL506
06:45
อา., 01/11
08:00
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,292 ฿
SL508
10:50
อา., 01/11
12:05
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,292 ฿
SL510
12:45
อา., 01/11
14:00
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,292 ฿
SL516
15:15
อา., 01/11
16:30
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,292 ฿
DD8316
14:30
อา., 01/11
15:50
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,403 ฿
FD4108
16:10
อา., 01/11
17:30
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,403 ฿
FD3429
16:00
อา., 01/11
17:25
อา., 01/11
1ชม. 25นาที
1,440 ฿
WE110
13:15
อา., 01/11
14:25
อา., 01/11
1ชม. 10นาที
1,557 ฿
SL522
16:35
อา., 01/11
17:45
อา., 01/11
1ชม. 10นาที
1,588 ฿
WE102
07:50
อา., 01/11
09:10
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,557 ฿
WE104
08:30
อา., 01/11
09:50
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,557 ฿
WE160
11:20
อา., 01/11
12:40
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,557 ฿
WE164
15:05
อา., 01/11
16:25
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,557 ฿
WE116
15:45
อา., 01/11
17:05
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
1,687 ฿
FD3443
08:40
อา., 01/11
09:55
อา., 01/11
1ชม. 15นาที
1,846 ฿
DD8318
16:10
อา., 01/11
17:20
อา., 01/11
1ชม. 10นาที
1,883 ฿
PG227
12:25
อา., 01/11
13:45
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
2,162 ฿
PG219
15:25
อา., 01/11
16:45
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
2,162 ฿
PG215
08:00
อา., 01/11
09:20
อา., 01/11
1ชม. 20นาที
2,207 ฿
20:30
อา., 01/11
05:35
จ., 02/11
9ชม. 05นาที
838 ฿
21:30
อา., 01/11
07:10
จ., 02/11
9ชม. 40นาที
838 ฿
06:00
อา., 01/11
17:00
อา., 01/11
11ชม. 00นาที
662 ฿
06:20
อา., 01/11
17:20
อา., 01/11
11ชม. 00นาที
662 ฿
18:50
อา., 01/11
05:50
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
662 ฿
20:35
อา., 01/11
07:35
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
662 ฿
SP7
08:30
อา., 01/11
19:30
อา., 01/11
11ชม. 00นาที
671 ฿
19:00
อา., 01/11
06:00
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
770 ฿
15:00
อา., 01/11
02:00
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
773 ฿
16:00
อา., 01/11
03:00
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
773 ฿
08:00
อา., 01/11
19:30
อา., 01/11
11ชม. 30นาที
700 ฿
18:00
อา., 01/11
05:30
จ., 02/11
11ชม. 30นาที
700 ฿
17:00
อา., 01/11
04:00
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
954 ฿
20:00
อา., 01/11
07:00
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
1,030 ฿
20:30
อา., 01/11
07:30
จ., 02/11
11ชม. 00นาที
1,030 ฿
EX51
22:50
อา., 01/11
12:10
จ., 02/11
13ชม. 20นาที
453 ฿
07:00
อา., 01/11
19:30
อา., 01/11
12ชม. 30นาที
700 ฿
17:00
อา., 01/11
05:30
จ., 02/11
12ชม. 30นาที
700 ฿
08:30
อา., 01/11
21:00
อา., 01/11
12ชม. 30นาที
770 ฿
SP13
20:23
อา., 01/11
08:40
จ., 02/11
12ชม. 17นาที
863 ฿
RP109
13:45
อา., 01/11
04:05
จ., 02/11
14ชม. 20นาที
421 ฿
SP9
18:57
อา., 01/11
07:15
จ., 02/11
12ชม. 18นาที
1,063 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.