ขาไป
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
จ., 17/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ วัน จันทร์, 17 สิงหาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SL522
20:45
จ., 17/08
22:00
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,092 ฿
SL518
19:10
จ., 17/08
20:30
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,092 ฿
DD8306
09:05
จ., 17/08
10:15
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,201 ฿
DD8312
12:40
จ., 17/08
13:50
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,201 ฿
DD8318
16:30
จ., 17/08
17:40
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,201 ฿
DD8324
19:00
จ., 17/08
20:10
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,201 ฿
DD8316
14:20
จ., 17/08
15:35
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,201 ฿
FD3429
17:40
จ., 17/08
18:55
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,347 ฿
FD8002
19:55
จ., 17/08
21:10
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,347 ฿
DD8302
07:00
จ., 17/08
08:10
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,383 ฿
SL506
07:00
จ., 17/08
08:15
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,383 ฿
SL510
11:05
จ., 17/08
12:20
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,383 ฿
SL516
15:00
จ., 17/08
16:15
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,383 ฿
FD3410
15:25
จ., 17/08
16:30
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,602 ฿
FD3443
18:50
จ., 17/08
19:55
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,602 ฿
FD3439
14:30
จ., 17/08
15:45
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,602 ฿
FD3445
11:35
จ., 17/08
12:45
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,820 ฿
FD3425
12:45
จ., 17/08
14:00
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,820 ฿
FD3416
06:00
จ., 17/08
07:10
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
2,111 ฿
FD3447
10:00
จ., 17/08
11:20
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
2,111 ฿
20:30
จ., 17/08
05:35
อ., 18/08
9ชม. 05นาที
838 ฿
21:30
จ., 17/08
07:10
อ., 18/08
9ชม. 40นาที
838 ฿
08:45
จ., 17/08
19:15
จ., 17/08
10ชม. 30นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
SP7
08:30
จ., 17/08
19:30
จ., 17/08
11ชม. 00นาที
671 ฿
19:00
จ., 17/08
06:00
อ., 18/08
11ชม. 00นาที
770 ฿
20:20
จ., 17/08
07:55
อ., 18/08
11ชม. 35นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
07:00
จ., 17/08
19:15
จ., 17/08
12ชม. 15นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
19:00
จ., 17/08
07:55
อ., 18/08
12ชม. 55นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
08:30
จ., 17/08
21:00
จ., 17/08
12ชม. 30นาที
770 ฿
EX51
22:00
จ., 17/08
12:10
อ., 18/08
14ชม. 10นาที
461 ฿
RP109
13:45
จ., 17/08
04:05
อ., 18/08
14ชม. 20นาที
421 ฿
SP13
19:35
จ., 17/08
08:40
อ., 18/08
13ชม. 05นาที
871 ฿
SP9
18:10
จ., 17/08
07:15
อ., 18/08
13ชม. 05นาที
1,071 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.