ขาไป
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
จ., 24/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ไป เชียงใหม่ วัน จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
DD8326
20:55
จ., 24/02
22:00
จ., 24/02
1ชม. 05นาที 754 ฿
DD8300
06:05
จ., 24/02
07:15
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 754 ฿
DD8302
06:50
จ., 24/02
08:00
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 754 ฿
DD8312
12:40
จ., 24/02
13:50
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 754 ฿
DD8314
13:40
จ., 24/02
14:50
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 754 ฿
VZ100
06:10
จ., 24/02
07:30
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
VZ102
10:00
จ., 24/02
11:20
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
VZ104
12:20
จ., 24/02
13:40
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
VZ106
14:20
จ., 24/02
15:40
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
VZ2104
15:20
จ., 24/02
16:40
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
VZ108
16:20
จ., 24/02
17:40
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
VZ2106
19:20
จ., 24/02
20:40
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
VZ118
20:25
จ., 24/02
21:45
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 711 ฿
DD8306
09:05
จ., 24/02
10:20
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 754 ฿
DD8310
10:40
จ., 24/02
11:55
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 754 ฿
DD8316
14:30
จ., 24/02
15:50
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 754 ฿
DD8324
20:15
จ., 24/02
21:35
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 754 ฿
FD3439
17:00
จ., 24/02
18:15
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 934 ฿
FD3427
20:20
จ., 24/02
21:35
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 934 ฿
FD3429
21:10
จ., 24/02
22:25
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 934 ฿
FD3419
21:50
จ., 24/02
23:05
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 934 ฿
FD3416
05:25
จ., 24/02
06:45
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 934 ฿
FD3431
15:45
จ., 24/02
17:05
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 934 ฿
FD3425
19:30
จ., 24/02
20:50
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 934 ฿
FD3445
14:40
จ., 24/02
16:05
จ., 24/02
1ชม. 25นาที 934 ฿
DD8318
16:30
จ., 24/02
17:50
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,059 ฿
FD3433
13:45
จ., 24/02
15:00
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 1,275 ฿
FD3058
06:10
จ., 24/02
07:30
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,275 ฿
FD3435
10:30
จ., 24/02
11:50
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,275 ฿
FD3447
11:35
จ., 24/02
12:55
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,275 ฿
FD3437
06:40
จ., 24/02
07:55
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 1,423 ฿
FD3443
08:40
จ., 24/02
09:55
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 1,423 ฿
PG229
06:45
จ., 24/02
08:05
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG215
08:00
จ., 24/02
09:20
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG243
12:25
จ., 24/02
13:45
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG217
12:55
จ., 24/02
14:15
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG225
15:05
จ., 24/02
16:25
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG219
17:05
จ., 24/02
18:25
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG239
20:20
จ., 24/02
21:40
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG221
21:30
จ., 24/02
22:50
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,910 ฿
PG223
09:40
จ., 24/02
11:00
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 2,361 ฿
TG110
13:15
จ., 24/02
14:25
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 3,034 ฿
20:00
จ., 24/02
06:00
อ., 25/02
10ชม. 00นาที 700 ฿
TG102
07:50
จ., 24/02
09:10
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 3,034 ฿
TG104
08:30
จ., 24/02
09:50
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 3,034 ฿
TG116
17:10
จ., 24/02
18:30
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 3,034 ฿
TG120
18:40
จ., 24/02
20:00
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 3,034 ฿
20:40
จ., 24/02
07:00
อ., 25/02
10ชม. 20นาที 700 ฿
06:00
จ., 24/02
17:00
จ., 24/02
11ชม. 00นาที 613 ฿
18:50
จ., 24/02
05:50
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 613 ฿
20:35
จ., 24/02
07:35
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 613 ฿
SP7
08:30
จ., 24/02
19:30
จ., 24/02
11ชม. 00นาที 671 ฿
16:00
จ., 24/02
03:00
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 715 ฿
17:00
จ., 24/02
04:00
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 715 ฿
20:40
จ., 24/02
07:40
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 715 ฿
20:00
จ., 24/02
07:00
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 953 ฿
16:00
จ., 24/02
04:00
อ., 25/02
12ชม. 00นาที 750 ฿
08:30
จ., 24/02
20:30
จ., 24/02
12ชม. 00นาที 770 ฿
19:00
จ., 24/02
07:00
อ., 25/02
12ชม. 00นาที 770 ฿
EX51
22:00
จ., 24/02
12:10
อ., 25/02
14ชม. 10นาที 461 ฿
RP109
13:45
จ., 24/02
04:05
อ., 25/02
14ชม. 20นาที 421 ฿
SP13
19:35
จ., 24/02
08:40
อ., 25/02
13ชม. 05นาที 871 ฿
SP9
18:10
จ., 24/02
07:15
อ., 25/02
13ชม. 05นาที 1,071 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.