ขาไป
ฟูกูโอกะ โอซากะ
ส., 11/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฟูกูโอกะ ไป โอซากะ วัน เสาร์, 11 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
NOZOMI 64
18:59
ส., 11/12
21:20
ส., 11/12
2ชม. 21นาที
¥ 14,750
MIZUHO 612
19:25
ส., 11/12
21:47
ส., 11/12
2ชม. 22นาที
¥ 14,750
NOZOMI 78
20:01
ส., 11/12
22:28
ส., 11/12
2ชม. 27นาที
¥ 14,750
NOZOMI 2
06:15
ส., 11/12
08:43
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 4
06:39
ส., 11/12
09:07
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 6
07:15
ส., 11/12
09:43
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 8
07:39
ส., 11/12
10:07
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 10
07:54
ส., 11/12
10:22
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 600
08:21
ส., 11/12
10:49
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 24
11:15
ส., 11/12
13:43
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 26
11:39
ส., 11/12
14:07
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 606
12:10
ส., 11/12
14:38
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 28
12:15
ส., 11/12
14:43
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 30
12:39
ส., 11/12
15:07
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 32
13:15
ส., 11/12
15:43
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 608
17:10
ส., 11/12
19:38
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 54
17:15
ส., 11/12
19:43
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 56
17:39
ส., 11/12
20:07
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 58
17:54
ส., 11/12
20:22
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 610
18:11
ส., 11/12
20:39
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 60
18:18
ส., 11/12
20:46
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 62
18:36
ส., 11/12
21:04
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
NOZOMI 76
19:30
ส., 11/12
21:58
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
MIZUHO 614
21:09
ส., 11/12
23:37
ส., 11/12
2ชม. 28นาที
¥ 14,750
SAKURA 554
13:02
ส., 11/12
15:38
ส., 11/12
2ชม. 36นาที
¥ 14,750
SAKURA 570
19:44
ส., 11/12
22:21
ส., 11/12
2ชม. 37นาที
¥ 14,750
HIKARI 594
20:51
ส., 11/12
23:32
ส., 11/12
2ชม. 41นาที
¥ 14,750
SAKURA 540
06:56
ส., 11/12
09:38
ส., 11/12
2ชม. 42นาที
¥ 14,750
SAKURA 568
18:45
ส., 11/12
21:28
ส., 11/12
2ชม. 43นาที
¥ 14,750
SAKURA 572
20:06
ส., 11/12
22:49
ส., 11/12
2ชม. 43นาที
¥ 14,750
SAKURA 550
11:43
ส., 11/12
14:28
ส., 11/12
2ชม. 45นาที
¥ 14,750
SAKURA 552
12:43
ส., 11/12
15:28
ส., 11/12
2ชม. 45นาที
¥ 14,750
SAKURA 566
17:43
ส., 11/12
20:32
ส., 11/12
2ชม. 49นาที
¥ 14,750
HIKARI 592
06:18
ส., 11/12
10:12
ส., 11/12
3ชม. 54นาที
¥ 14,750
KODAMA 872
19:19
ส., 11/12
23:18
ส., 11/12
3ชม. 59นาที
¥ 14,750
KODAMA 840
06:32
ส., 11/12
11:12
ส., 11/12
4ชม. 40นาที
¥ 14,750
KODAMA 866
17:19
ส., 11/12
22:10
ส., 11/12
4ชม. 51นาที
¥ 14,750
KODAMA 850
11:10
ส., 11/12
16:12
ส., 11/12
5ชม. 02นาที
¥ 14,750
KODAMA 854
13:07
ส., 11/12
18:12
ส., 11/12
5ชม. 05นาที
¥ 14,750
KODAMA 852
12:02
ส., 11/12
17:12
ส., 11/12
5ชม. 10นาที
¥ 14,750

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.