ขาไป
ปูซาน โซล
พฤ., 03/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน พฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
LJ354
16:20
พฤ., 03/02
17:20
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 70,205
LJ468
17:05
พฤ., 03/02
18:05
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 70,205
LJ348
17:20
พฤ., 03/02
18:20
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 70,205
7C267
19:35
พฤ., 03/02
20:25
พฤ., 03/02
0ชม. 50นาที
₩ 74,255
7C263
12:30
พฤ., 03/02
13:25
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 74,255
7C203
16:45
พฤ., 03/02
17:40
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 74,255
7C265
18:30
พฤ., 03/02
19:25
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 74,255
7C269
20:00
พฤ., 03/02
20:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 74,255
LJ476
12:35
พฤ., 03/02
13:35
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 74,255
TW9976
18:30
พฤ., 03/02
19:30
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 74,255
7C207
20:40
พฤ., 03/02
21:40
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 74,255
LJ472
12:30
พฤ., 03/02
13:30
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 75,605
LJ346
13:35
พฤ., 03/02
14:35
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 75,605
TW9974
17:35
พฤ., 03/02
18:35
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 75,605
TW9980
21:10
พฤ., 03/02
22:10
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 75,605
TW9968
13:05
พฤ., 03/02
14:05
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 76,955
TW9972
15:00
พฤ., 03/02
16:00
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 76,955
LJ362
20:35
พฤ., 03/02
21:35
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 76,955
TW9978
20:05
พฤ., 03/02
21:10
พฤ., 03/02
1ชม. 05นาที
₩ 76,955
KE1126
20:20
พฤ., 03/02
21:20
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 78,305
7C271
11:35
พฤ., 03/02
12:30
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 79,656
LJ464
15:00
พฤ., 03/02
16:05
พฤ., 03/02
1ชม. 05นาที
₩ 78,305
TW9964
11:05
พฤ., 03/02
12:05
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 79,656
LJ360
10:40
พฤ., 03/02
11:40
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 81,006
LJ344
10:25
พฤ., 03/02
11:25
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 83,706
7C275
10:35
พฤ., 03/02
11:30
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 85,056
KE1110
13:10
พฤ., 03/02
14:10
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 85,056
KE1116
15:50
พฤ., 03/02
16:50
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 85,056
KE1118
16:50
พฤ., 03/02
17:50
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 85,056
KE1122
19:20
พฤ., 03/02
20:20
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 85,056
TW9970
14:05
พฤ., 03/02
15:05
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 86,406
LJ358
07:30
พฤ., 03/02
08:30
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 89,106
7C211
07:30
พฤ., 03/02
08:25
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 91,806
LJ342
07:00
พฤ., 03/02
08:00
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 94,507
TW9962
09:40
พฤ., 03/02
10:40
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 94,507
KE1102
08:45
พฤ., 03/02
09:45
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 95,857
KE1108
12:00
พฤ., 03/02
13:00
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 108,008
KE1104
09:50
พฤ., 03/02
10:50
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 118,808
BX8800
07:00
พฤ., 03/02
07:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8802
08:00
พฤ., 03/02
08:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8804
09:00
พฤ., 03/02
09:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8806
10:00
พฤ., 03/02
10:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8808
11:00
พฤ., 03/02
11:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8812
13:00
พฤ., 03/02
13:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8814
14:00
พฤ., 03/02
14:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8816
15:00
พฤ., 03/02
15:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8818
16:00
พฤ., 03/02
16:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8820
17:00
พฤ., 03/02
17:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8822
18:00
พฤ., 03/02
18:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8824
19:00
พฤ., 03/02
19:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8828
21:00
พฤ., 03/02
21:55
พฤ., 03/02
0ชม. 55นาที
₩ 129,609
BX8860
08:30
พฤ., 03/02
09:30
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 129,609
BX8872
09:35
พฤ., 03/02
10:35
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 129,609
BX8830
21:35
พฤ., 03/02
22:35
พฤ., 03/02
1ชม. 00นาที
₩ 129,609

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.