ขาไป
เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง
ศ., 28/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เซี่ยงไฮ้ ไป ปักกิ่ง วัน ศุกร์, 28 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
G26


4ชม. 41น.
17:55
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
22:36
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
South
716 元

G2


4ชม. 36น.
07:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
11:36
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
South
752 元

G14


4ชม. 45น.
11:53
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
16:38
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
South
752 元

G128


6ชม. 07น.
11:15
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
17:22
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
South
716 元

CZ8840


2ชม. 10น.
22:15
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
00:25
ส., 29/06

ปักกิ่ง
PKX
1,722 元

CZ8880


2ชม. 15น.
11:25
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
13:40
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
1,722 元

CZ8888


2ชม. 15น.
15:30
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
17:45
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
1,722 元

CZ8886


2ชม. 15น.
19:45
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
22:00
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
1,722 元

CZ8882


2ชม. 25น.
07:20
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
09:45
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
1,722 元

MU5129


2ชม. 05น.
09:15
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
11:20
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5111


2ชม. 10น.
13:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
15:10
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5195


2ชม. 10น.
18:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
20:10
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU6866


2ชม. 10น.
19:20
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
21:30
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5125


2ชม. 10น.
20:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
22:10
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5099


2ชม. 15น.
07:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
09:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5101


2ชม. 15น.
08:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
10:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5151


2ชม. 15น.
08:30
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
10:45
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5103


2ชม. 15น.
09:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
11:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5105


2ชม. 15น.
10:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
12:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5107


2ชม. 15น.
11:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
13:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5109


2ชม. 15น.
12:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
14:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5113


2ชม. 15น.
14:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
16:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5159


2ชม. 15น.
14:30
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
16:45
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5115


2ชม. 15น.
15:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
17:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5117


2ชม. 15น.
16:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
18:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5119


2ชม. 15น.
17:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
19:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5121


2ชม. 15น.
18:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
20:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5123


2ชม. 15น.
19:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
21:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5127


2ชม. 15น.
21:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
23:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU9191


2ชม. 20น.
12:50
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
15:10
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5165


2ชม. 20น.
21:30
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
23:50
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5186


2ชม. 25น.
21:40
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
00:05
ส., 29/06

ปักกิ่ง
PKX
2,238 元

MU5153


2ชม. 30น.
09:30
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
12:00
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5155


2ชม. 30น.
10:30
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
13:00
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

MU5161


2ชม. 30น.
15:30
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
18:00
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,238 元

HU7606


2ชม. 10น.
12:10
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
14:20
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,463 元

HU7604


2ชม. 15น.
11:15
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
13:30
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,463 元

HU7608


2ชม. 15น.
19:00
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
21:15
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,463 元

HU7602


2ชม. 20น.
08:20
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
10:40
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,463 元

HU7610


2ชม. 30น.
20:15
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
SHA
22:45
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,463 元

HU7614


2ชม. 40น.
11:05
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
13:45
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PEK
2,463 元

MF8556


2ชม. 10น.
20:45
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
PVG
22:55
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
PKX
4,191 元

G16


4ชม. 41น.
12:55
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
17:36
ศ., 28/06

ปักกิ่ง
South
จำหน่ายหมดแล้ว

D10


12ชม. 03น.
21:21
ศ., 28/06

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
09:24
ส., 29/06

ปักกิ่ง
South
จำหน่ายหมดแล้ว

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.