Lượt đi
Hà Nội Huế
T3, 03/03
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Huế ngày đi Thứ ba, 03 Tháng 3 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QH1201
18:00
T3, 03/03
19:15
T3, 03/03
1h 15m 504,000 đ
VN1543
08:30
T3, 03/03
09:45
T3, 03/03
1h 15m 589,000 đ
VN1547
16:05
T3, 03/03
17:20
T3, 03/03
1h 15m 589,000 đ
VN1549
19:15
T3, 03/03
20:30
T3, 03/03
1h 15m 589,000 đ
VJ569
10:30
T3, 03/03
11:40
T3, 03/03
1h 10m 614,450 đ
18:30
T3, 03/03
06:50
T4, 04/03
12h 20m 400,000 đ
18:30
T3, 03/03
07:30
T4, 04/03
13h 00m 300,000 đ
SE1
22:20
T3, 03/03
10:47
T4, 04/03
12h 27m 488,000 đ
18:00
T3, 03/03
07:30
T4, 04/03
13h 30m 300,000 đ
SE3
19:25
T3, 03/03
08:25
T4, 04/03
13h 00m 504,000 đ
SE19
20:00
T3, 03/03
09:34
T4, 04/03
13h 34m 430,000 đ
SE5
08:50
T3, 03/03
22:23
T3, 03/03
13h 33m 496,000 đ
SE7
06:00
T3, 03/03
19:51
T3, 03/03
13h 51m 458,000 đ
SE9
14:25
T3, 03/03
04:39
T4, 04/03
14h 14m 450,000 đ
SE1
22:20
T3, 03/03
10:47
T4, 04/03
12h 27m 1,590,000 đ
SE3
19:25
T3, 03/03
08:25
T4, 04/03
13h 00m 1,590,000 đ
SE3
19:25
T3, 03/03
08:25
T4, 04/03
13h 00m 1,590,000 đ
SE19
20:00
T3, 03/03
09:34
T4, 04/03
13h 34m 1,590,000 đ
SE19
20:00
T3, 03/03
09:34
T4, 04/03
13h 34m 1,750,000 đ
SE19
20:00
T3, 03/03
09:34
T4, 04/03
13h 34m 1,850,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.